fbpx

Безплатните скринингови изследвания на черния дроб в Медицинска лаборатория „ЛИНА”

02 / 01 / 2019
Написана от MedConsult

Медицинска лаборатория „ЛИНА” продължава мащабната си скринингова кампания с безплатни изследвания и в първите месеци на 2019-та година, информират от там.
През януари и февруари пациентите на „ЛИНА” ще могат да проверят безплатно какви са нивата им на чернодробните ензими АсАТ и АлАТ. Двата анализа се извършват по желание на пациента в самостоятелните филиали на лабораторията в областите Бургас, Варна, Ямбол и Добрич, като се заплаща само такса манипулация в размер на 2лв. Адресите можете да видите тук: http://lina-bg.com/bg/адреси-лаборатории

В последната кампанията с безплатни изследвания, която обхвана периода октомври-декември 2018г., се включиха над 12 000 души.

„Радваме се, че към изследванията има голям интерес, защото това означава, че успяваме да насърчим профилактиката. На периоди от няколко месеца сменяме анализите, защото целта ни е да предложим скрининг на повече заболявания”, заявяват от „ЛИНА”.

„Обикновено АлАТ се изследва заедно с АсАТ, защото това са едни от най-важните тестове за откриване на чернодробно заболяване или увреждане”, обесняват от лаборатория „ЛИНА”.

АсАТ (Аспартат аминотрансфераза) и АлАТ( Аланин аминотрансфераза) са ензими от групата на трансаминазите. АлАТ е по-специфичен за чернодробно увреждане, докато АсАТ се покачва и при сърдечни и мускулни поражения. Значението на тези два ензима е свързано предимно с диагностиката на чернодробни заболявания, като хепатити с различна етиология (вирусна, токсична, алкохолна), чернодробна цироза, заболявания на жлъчните пътища, туморни образувания, автоимунни и други процеси,засягащи дейността на черния дроб. Съвместното им изследване дава ценна информация за функцията му. При повечето чернодробни увреди, съотношението между двата ензима (АсАТ/АлАТ), известно като индекс на Де Ритис е под 1.0. Единствено при алкохолния хепатит, това отношение е над 2.0 и е свидетелство за тежкото деструктивно и некротизиращо действие на алкохола върху черния дроб, при което се освобождава освен АсАТ, намиращ се в цитоплазмата на чернодробните клетки, но и ензима, намиращ се в митохондриите на хепатоцитите. Динамиката в промените на тези два показателя е характерна за всяко заболяване и дава допълнителна информация за неговото развитие. Затова комбинираното им изследване се използва и за контрол и проследяване на остри и хронични заболявания на черния дроб, а също и на пациенти, приемащи потенциално токсични за черния дроб лекарства.

За изследванията се взема венозна кръв. Препоръчително е да се извършват сутрин, на гладно. Анализите са безплатни, като пациентът заплаща само такса манипулация в размер на 2лв, поясняват от „ ЛИНА“.