fbpx

Бременност и хипертония

16 / 10 / 2018
Написана от MedConsult

Хипертонията е най-честото съпътстващо заболяване по време на бременността, което се среща при около 10% от жените. Високото кръвно остава една от главните причини за висока смъртност на майката и плода. Поддържането на нормално артериално налягане и сърдечна честота гарантира адекватен кръвоток през плацентата и добър растеж и развитие на плода.

Специалистите препоръчват кръвното налягане да се измерва два последователни пъти, през най-малко 15 минути. Правилната техника за измерване на артериалното налягане е жената да бъде седнала, без да си кръстосва краката и да не е пушила или пила кафе през последния половин час. Ако жената е на легло, налягането се измерва, когато е легнала на лявата си страна. Нормалните стойности на артериалното налягане за бременна жена според Европейското дружество по кардиология трябва да бъдат под 140/90 mmHg. За умерена хипертония се смята повишено артериално налягане до 140-159/90-109 mmHg, а за тежка- стойности ≧160/110 mmHg.

Промените в начина на живот имат ограничена роля при хипертонията на бременността. Жените трябва да продължат да се движат и да правят редовни упражнения. Бременните със затлъстяване не трябва да наддават на тегло с повече от 6.8 кг до края на бременността. Специалистите препоръчват при всяка бременност да се изследват пълна кръвна картина, урина, чернодробни ензими, серумен креатинин, урея. След 20 гестационна седмица се провежда доплерово изследване на маточните артерии за откриване повишения риск от хипертония на бременността, прееклампсия и забавено вътреутробно развитие на плода.

Прееклампсията е определяна като всяко повишение на кръвното налягане и появата на белтък в урината, настъпили след двайстата седмица на бременността при жени, които дотогава са имали нормално кръвно налягане. Умерен риск от прееклампсия се смята съществуването на повече от един от следните рискови фактора:

Първа бременност, възраст на майката над 40 години, интервал между две бременности повече от 10 години, индекс на телесна маса ВMI ≧ 35 kg/㎡ или наднормено тегло, фамилна обремененост за прееклампсия, многоплодна бременност.

При жени с нисък прием на калций в диетата се препоръчва получване на 1,5-2 g/ ден като профилактика на прееклампсията.

Витамин С и Е не понижават риска от прееклампсия. Те се свързват с по-ниското тегло на новороденото< 2,5 кг и възникването на неблагоприятни перинатални събития.

Жени с хронична хипертония би трябвало да преминат през семейно планиране и заедно с партньора си да изберат подходящ момент за зачатие. Това става при старателно следене от кардиолог и акушер-гинеколог. Нелекувана, хипертонията увеличава риска от отлепване на плацентата, увреждане на кръвоснабдяването към плода и увреда на бъбречната функция.

Лечението на артериалната хипертония зависи от стойностите на кръвното налягане, гестационната възраст на плода и съществуващите майчини и фетални рискови фактори.