fbpx

Откриха нов метод за лечение на меланома

16 / 08 / 2018
Написана от MedConsult

В България откриха за първи път в света нов метод за лечение на меланома. Интервенцията не само пести разходи на финансиращите институции, но и повишава безопасността на пациентите.

Става въпрос за едностепната меланомна хирургия, която е въведена за първи път в света от екипа на проф. Георги Чернев, началник на Клиниката по дерматология и венерология към Медицинския институт на МВР. Чрез него в 40 до 50% от случаите лекарите са успели да съкратят тази ненужна операция. Резултатите от 6 -7 пациента пък са публикувани в международни научни медицински списания и намират широко одобрение.

"Оперативното лечение на меланома по международно установените гайдлайни е или поне до скоро беше свързано с 2 стъпки - първата е хирургична ексцизия с 0.4-0.5 см. поле на оперативна сигурност и в зависимост от туморната дебелина се прави повторна резекция.

Когато туморната дебелина е между 1-2 мм. резекционната зона е 1 см. допълнително във всички посоки, ако е над 2 мм, то тази зона е 2 см. във всички посоки и т.н. Определянето на така наречения стражеви лимфен възел е задължително при туморна дебелина над 1мм. А когато първичните тумори са с дебелина над 4 мм. и регионалните лимфни възли са незасегнати, то определянето на този дрениращ лимфен възел донякъде се обезсмисля", пояснява той.

Специалистите взимат решение туморната дебелина да се премери предоперативно при 2 случая на пациенти с меланоми и в зависимост от нея да бъде определен хирургичния подход. „При тумори под 1 мм. (установено ехографски), бе предприета резекция с поле на хирургична сигурност от 1 см. във всички посоки, като пациентът бе подложен на една единствена хиругична ексцизия. Установената хистологично туморна дебелина съвпадна с премерената предоперативно ехографски туморна дебелина, като по-този начин пациентът не бе подлаган на задължителната втора хирургична интервенция. Това бе плод на нашите дългогодишни наблюдения. Успяхме да оптимизираме този подход. И не само - имаме и успехи при приложението му", обяснва проф. Чернев.

Неприятното е , че уредът за премерване на туморната дебелина не е наличен в институцията, а бе необходимо пациентът да бъде препратен на друго място с оглед провеждането на изследването. Но планираното изследване стана факт и пациентите са живи и здрави към момента. При тумори с клинична и дерматоскопски характеристики на меланом и туморна дебелина над 1 мм., но под 4 мм., препоръчваме едновременното премахване на приариуса заедно определянето и отстраняването на стражевия лимфен възел, добавя той.

Благодарение на дългогодишната медицинска практика лекарите са успели да съкратят броя на хирургичните интервенции при 40 до 50% от случаите с тънки меланоми (при налични ясни клинични и дерматоскопски критерии за меланоми) само на една.Дори без да е необходимо предоперативното измерване на туморната дебелина да бъде направено ехографски. Данните са официализирани в международни списания. И са достъпни в цял свят.