fbpx

Злоупотребата с антибиотици води до опасна бактериална резистентност

21 / 08 / 2018
Написана от MedConsult

Антибиотичната резистентност е вид лекарствена резистентност, при която бактериите са способни да оцеляват в присъствие на антибиотика. В Европа загиват близо 25 хил. души годишно в резултат на инфекции, причинени от бактерии, резистентни на антибиотици.

Антибиотиците са вещества с биологичен ефект, изразен в унищожаване или подтискане растежа на микроорганизмите. Основно тяхното предназначение е за лечение на бактериалните инфекции. Специалистите са доказали, че антибиотиците могат да помогнат и да удължат човешкия живот с около 10 години, но само ако се прилагат правилно.

Почти веднага след откриването и прилагането на първият антибиотик пеницилин, бактериите започват да развиват механизми на резистентност, което накара учените да търсят нови поколения антибиотици. Както всеки жив микроорганизъм, бактериите мутират и се приспособяват, стават по-силни и изграждат имунитет срещу лекарствата, които ги убиват.

Антибиотичната резистентност засяга не само хуманната медицина, но и ветеринарната медицина. Бактериите се пренасят чрез храната и водата, те са част от индустрията, земеделските практики, градовете, болниците, системите за водоснабдяване и питейната вода.

Резистентността се случва естествено, когато бактериите мутират на случаен принцип, но това се активизира от многократното излагане на антибиотици, които приучават бактериите да еволюират. Еволюционният процес обаче се ускорява от неправилната употреба на антибиотици, например когато пациентът не приключи целия курс на лечение с антибиотик и реши да го прекрати, защото вече се е почувствал по-добре. Това оставя някои от най-силните бактерии в организма - тези, които са успели да оцелеят заради някаква мутация - и които впоследствие могат да се възпроизведат и разпространят. Това се случва и когато едно лекарство съдържа прекалено малко концентрация на антибиотика, за да убие бактериите.

При лечение с антибиотик е задължително да се спазват следните правила:

• Лекуващият лекар е този, който преценява необходимостта от антибиотично лечение.
• За адекватна антибиотична терапия е необходимо микробиологично изследване и антибиограма.
• Дори да се налага спешно да се започне лечението, преди да се изпише антибиотикът, да се вземе материал за изследване.
• Да се спазват предписаните дози и продължителността на лечение.
• Антибиотиците не са ефективни при вирусни инфекции.

Ваксините също играят важна роля в борбата в резистентни инфекции, защото намаляват броя на инфекциите и с тях се избягва масовата употребата на антибиотици. Смъртните случаи, причинени от дадена бактерия могат да бъдат до голяма степен предотвратени чрез използването на ваксини в глобален мащаб. Ваксините са също жизненоважен начин за защита на селскостопанските животни от инфекции.