fbpx

Днес факултетът по фармация в МУ-Варна празнува 10 години

16 / 10 / 2018
Написана от MedConsult

Днес факултетът по фармация в Медицински университет – Варна отбелязва 10 години от откриването си. Създаден е с Решение на 40-то Народно събрание на Република България от 16 октомври 2008 г., а през 2009 г. колективът, с участието на проф. д-р Анелия Клисарова и доц. Димитър Димитров, печели "Награда Варна" за разработването, акредитацията и откриването му. В структурата на Факултета по фармация има 8 катедри и 5 учебни сектори. През тези 10 години факултетът се разраства под ръководството на първия декан доц. Димитър Димитров и на настоящия -проф. Диана Иванова, като академичният състав е нараснал повече от два пъти.

Много са постиженията, които преподавателите постигнаха в този период, между които са създаването и оборудването на единствената по рода си акредитирана лаборатория по морски ресурси и аквакултури към Катедрата по Химия, която изследва състава и безопастността на морските организми и аквакултури, както и единствената на Балканския полуостров лаборатория по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици и учредяването на асоциацията на биохимичните катедри.

От 2014 г. екипът стартира провеждането на ежегоден Фармацевтичен бизнес форум, като съвместна инициатива на Факултета по фармация при МУ-Варна и Българския фармацевтичен съюз.

Най-голямата радост за преподавателите и студентите бе новият им дом - модерна девететажна сграда, отличена със специална награда в конкурса „Сграда на годината 2015“, която бе открита от ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов. От 2016 г. работи и първата университетска аптека във Факултета по фармация, в която са изградени учебна зала и лаборатория, където се изготвят лекарствени средства. Тук студентите по „Фармация“ имат възможност да карат преддипломния си стаж. Първияте дипломирани магистър-фармацевти са 33 абсолвента от випуск 2014, а първата наградата „Златен Гален" за пълно отличие е връчена на Мая Радева от випуск 2015.

Преподавателите и учените от Факултета по фармация са изключително активни в научната дейност. С цел получаване на фармакологично активни аналози през 2017г. по фонд „Наука“ започна синтез и охарактеризиране на ново поколение ретиноиди, който цели разработване на методика и модифициране на структурата на ретиноид от трето поколение – Бексаротен. Това изследването стои в основата на разработването на нови подходи за терапия на редица заболявания, за които все още няма лечение.

Чрез експериментални модели върху клетъчни култури, опитни животни или здрави доброволци в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика се извършват проучвания върху биологичната активност и потенциала на храни и природни продукти, като ресурс за нуждите на фармацевтичната, хранително-вкусовата и козметичната индустрии. Към момента учените от същата катедра проучват молекулните механизми на действие на сярасъдържащи минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство.

Преподаватели и колективи от Факултета по фармация са носители на много престижни награди, сред които "Награда Варна" - за научни постижения за колектив от Катедрата по химия под ръководството на проф. Мона Станчева и награда „Почетен знак със синя лента“, която е връчвана на Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, на проф. Красимир Методиев и на доц. Татяна Янкова.

Студентите от Факултета по фармация участват в спортните отбори на МУ-Варна, като през лятото на 2018 г. второкурсникът Арсений Бекетов спечели 78-то издание на най-старото плувно състезание у нас - маратона Галата-Варна.