fbpx

Служители от Центъра за спешна помощ в Русе подадоха оставки

12 / 03 / 2019
Написана от MedConsult

50 служители от Центъра за спешна помощ в Русе са подали оставките си заради назначаването на нов директор. Според Министесртвото на здравеопазването обаче, конкурсът за директор е проведен законно. Медиците заяваиха, че областта няма да остане без Спешна помощ, но ще стане така че линейката да се чака по 2-3 часа.

Във връзка със създалата се ситуация в Спешния център, министър Кирил Ананиев разпореди да бъде извършена проверка на дейността на ЦСМП - Русе в периода 2017 г. - началото на месец март 2019 г. Експертите на

Дирекция „Вътрешен одит“ на Министерството на здравеопазването ще проверяват дали законосъобразно са определяни и осчетоводявани разходите за заплати, както и дали са приложени контролните механизми, свързани с разходването на средства за възнаграждения в Центъра за спешна помощ, информираха от МЗ.

От вчера, 11.03.2019 г., финансови инспектори на АДФИ също извършват проверка в ЦСМП - Русе.

От днес за директор на Центъра за спешна медицинска помощ в Русе е назначена д-р Иванка Маринова Узунова. Тя беше избрана след конкурс при спазването на всички законови процедури и изисквания.