fbpx

Епилепсия

01 / 05 / 2020
Написана от Кристина Иванова

Епилепсията е често срещано заболяване на нервната система и е полиморфно в своите клинични прояви. Разграничават се генерализирани и частични, както и конвулсивни и неконвулсивни припадъци. Генерализираните конвулсивни припадъци в типични случаи протичат със:

 • загуба на съзнание;
 • дихателна недостатъчност;
 • автономни симптоми и двустранни тонично-клонични припадъци;
 • гълтане на езика .

Генерализираните неконвулсивни припадъци се характеризират с краткотрайно (до 20 секунди) изключване на съзнанието.

Най-честите са частичните припадъци, които могат да бъдат прости или сложни. С прости частични припадъци съзнанието не се променя, но се наблюдават следните нарушения:

 • двигателни (локални тонични или клонични гърчове, насилствено завъртане на главата и очните ябълки или торса, фонация;
 • сензорни;
 • психични (зрителни, слухови или обонятелни халюцинации, нарушено мислене, чувство на страх;
 • вегетативно-висцерални (тахикардия, повишено кръвно налягане, коремна болка).

При сложни частични припадъци настъпва промяна в съзнанието с психомоторни автоматизми. Всеки от частичните припадъци може да доведе до пълна загуба на съзнание и тонично-клонични припадъци, в тези случаи се наричат вторично генерализирани припадъци.

Ако подозирате появата на епилепсия, преди да бъде назначено лечение, на пациентът трябва да проведе цялостен преглед:

 • преглед от невролог;
 • анамнеза;
 • семейна предразположеноест;
 • кръвни изследвания;
 • рентген на черепа
 • изследване на фундус;
 • ултразвукова доплерография на мозъчните артерии.

Важна роля в диагнозата на епилепсията играе електроенцефалографията, която може да разкрие промени в биопотенциалите на мозъка, специфични за епилепсията. В съвременните клиники се използва дългосрочно наблюдение на електроенцефалограмите (ЕЕГ) с едновременно записване на видео изображение на пациента, което позволява разкриване на истински епилептични пристъпи и фиксиране на епилептиформната активност.

Прегледът е насочен към идентифициране на етиологията на епилепсията и изключване на други заболявания, които могат да симулират епилептичните припадъци.

По своя произход епилепсията се дели на:

 • идиопатична (етиологията не е известна, има генетично предразположение);
 • криптогенна (предполага се етиология) ;
 • симптоматична (етиологията е известна, неврологични симптоми се откриват) .

Многобройни изследвания на генезиса на епилепсията разкриват в анамнезата на пациентите висока честота на перинатална патология, травматично увреждане на мозъка и невроинфекции.

Medconsult.bg напомня, че трябва да се обърне особено внимание при късна епилепсия, която се появява на възраст над 45 години.

Основната терапевтична мярка при епилепсия е медикаментозно лечение. Принципите на това лечение са индивидуализация, приемственост и продължителност. Спазването на всички тези правила се осигурява въз основа на следните разпоредби на антиепилептичната терапия:

1) ранно лечение с антиепилептично лекарство (PEP);

2) предпочитание за монотерапия;

3) изборът на PEP в съответствие с вида на епилептичните припадъци при този пациент;

4) използването на рационални комбинации в случаите, когато контролът върху пристъпите не се постига с едно лекарство;

5) назначаването на PEP в дози, които осигуряват терапевтичен ефект;

6) отчитане на фармакокинетичните и фармакодинамичните характеристики на предписания PEP;

7) контрол на нивото на PEP в кръвта;

8) недопустимост на едновременна отмяна или заместване на PEP (освен в случаите на индивидуална непоносимост към лекарството);

9) продължителността и непрекъснатостта на PEP терапията с постепенното оттегляне на лекарството само когато се постигне пълна ремисия на епилепсията.