fbpx

Проф. Цилински : При прилагането на имунотерапия 75% от нашите пациенти с малигнен меланом са положително повлияни

02 / 01 / 2019
Написана от MedConsult

Проф. Кристоф Цилински е ръководител на центъра за ракови заболявания “ Academy Cancer Center” във Wiener PrivatKlinik, Виена. Последните му клинични проучвания покриват широк спектър от онкологични терапии и са с фокус поставен върху клиничното изучаване и лечение на рак на гърдата и белите дробове. Друг важен акцент е разработването на нови таргетни лекарства. Проф. Цилински е и главен редактор на ESMO Open : Cancer Horizons.

Специалистът разказва за имунотерапията и бъдещето лечение на онкологичните заболявания пред Medical News. Споделяме интервюто без редакции.

Проф. Цилински, през последните няколко години все по-често се споменава персонализираната медицина при лечение на онкологичните заболявания. Може ли да разясните каква е същността й и особеностите при лечението?

Установяването на раковия геномен атлас през 2004г, показа, че при различните видове рак се наблюдават определени генетични и молекулярни промени, едни от тях са характерни за конкретния вид заболяване, а други се наблюдават при серия от ракови заболявания, както е BRАF мутацията при малигнена меланома, рак на белите дробове, торакален рак… Развитието на персонализираната медицина включва откриването на тези промени в генната експресия и продукцията на лекарство срещу тях.

Това, което е необходимо за успешното й прилагане е диагностично оборудване на високо ниво. Във Wiener PrivateKlinik процедурата по диагностициране включва няколко стъпки и видове изследвания, включително молекулярно ДНК-секвениране на туморните клетки. Необходим е и много опитен диагностичен екип. В нашата клиника окончателната диагноза се поставя от интердисциплинарна комисия от експерти по онкология, генетика и молекулярна биология.

Кои са иновациите в онкологията, които бяха обсъдени на последния ESMO конгрес този октомври?

Определено имунологията е големият пробив в последните 20г. Тази година Нобеловата награда за медицина бе спечелена от имунолозите Джаймс Алисън и Тасуку Хонджо. Тяхното откритие не разкрива само механизма на процеса, а има значение и проложение в създаването на лекарства, ето защо тяхната работа е сигнификантна за бъдещето развитието на медицината.

Джаймс Алисън и Тасуку Хонджо установяват, че CTLA-4 и PD-1 са check point протеини, потискащи имунния отговор по различен механизъм и прилагат антитела срещу тях, които освобождават Т-клетъчата активност срещу раковите клетки. Check point терапията е особено ефективна при малигнена меланома, рак на белите дробове и лимфома, не говорим за дължаване на живота просто с няколко седмици или месеци, ами с години.

Какви са вашите наблюдения за лечението на рак посредством имунотерапия?

Имунотерапията е широко използвана при редица ракови заболявания Например при малигнен меланом, където химиотерапияа не е достатъчно ефективна, при прилагането на имунотерапия 75% от нашите пациенти са положтелно повлияни и удължават живота си с 3г. Имунотерапията работи добре и при случаи на рак на белите дробове в съчетание с химиотерапия или в някои случаи чрез заместването на последната от имунолечението. Имахме случай на жена, болна от Ходжкинов лимфом, провела 4-5 лечения преди да се консултира с нас, но без повлияване на рака. Проведохме имунотерапия с ipilimumab, тя разви тумор лизиращ синдром, водещ до бурна цитокинна буря, защото тя бе повлияна толкова добре на имунотерапията, толкова имунопротеини се освободиха, че накрая трябваше да се приеме в интензивно отделение, но след 7-10 дена направихме нов ПЕТ и той бе абсолютно чист, а тя и до днес е жива и здрава.

С какви други терапии може да се комбинира имунолечението?

Може да се комбинира имунотерапия с имунотерапия , например антитела срещу CTLA-4 и PD-1. Много често се използва съчетанието между имунотерапия и химиотерапия. Също така имунотерапия с химиотерапия и пак имунотерапия, която повлиява други механизми. Много важен метод е имунотерапия с радиотерапия, защото това генерира освобождаването на антигени, за които имунотерапевтичните съставки да се свържат. Четвърта терапевтична комбинация е имунотерапията, комбинирана с таргетно лечение, използвана при маглигнени образувания на бъбреците. При последната терапия трябва да сме внимателни, защото персонализираната медицина много често реагира лошо в съчетание с имунотерапия.

В кои случаи ние може да съкратим приема на trastuzumab при HER2+ позитивни пациенти с рак на гърдата?
От изследването представено преди 2 седмици се вижда, че при определена субпопулация пациенти с малки тумори, може да е възможен 6 – вместо 12-месечен прием на Trastuzumab. Въпреки това препоръката, която аз бих дал е да не се прилага намаляване на приема,тъй като за повечето случаи това лечение не би било достатъчно.

Възможно ли е да се постигне превенция на раковите заболявания?

Има няколко неща върху, които да се концентрираме, за да може да се намалят драстично онкоболните. Тютюнопушенето е огромен рисков фактор, затова трябва да се постараем да не позволяваме на децата да започнат да пушат – посредством ролята на учителите и различни програми. Важно е да се знае, че човек винаги може да се откаже от този вреден навик.

Последствията се виждат ясно при жените – смърността при рак на белия дроб надвишава тази при рак на гърдата. Също така трябва да се обърне внимание на всички прегледи и тестове, които ще открият заболяването още в ранен стадий, затова ние препоръчваме жените след 50г. възраст да се подлагат на мамография веднъж годишно.

Друг сериозен проблем, който се наблюдава и в България е рак на шийката на матката, но може да се избегне чрез имунизация на момичета срещу HPV вируса. За рак на простата се прилага PSA тестове. Ако се превентира развитието на рак на белите дробове, на гърдата, на шийката на матката и простатата, в съчетание на здравословен начин на живот , тогава шансовете за развитие на рак са ниски.