fbpx

Бременност и хипертония

16 / 10 / 2018
Написана от MedConsult

Според статистиката около 10% от жените страдат от хипертония по време на бременност. Това е и една от основните причини за висока смъртност при родилките. За нормален растеж и развитие на плода важно значение има артериалното налягане и сърдечна честота в граници, което е гаранция за  гарантира адекватен кръвоток през плацентата.

Специалистите препоръчват кръвното налягане да се измерва два последователни пъти, през най-малко 15 минути. Правилната техника за измерване на артериалното налягане е жената да бъде седнала, без да си кръстосва краката и да не е пушила или пила кафе през последния половин час. Ако жената е на легло, налягането се измерва, когато е легнала на лявата си страна. Нормалните стойности на артериалното налягане за бременна жена според Европейското дружество по кардиология трябва да бъдат под 140/90 mmHg. За умерена хипертония се смята повишено артериално налягане до 140-159/90-109 mmHg, а за тежка- стойности ≧160/110 mmHg.

По време на бременност жените трябва да продължат да се движат и да правят редовни упражнения

Максимална стойност от 6,8 кг е допустима за наддаване по време на цялата бременност при жени, диагностицирани със затлъстяване, споделя Medconsult. По време на бременност е препоръчително да се правят изследвания на кръв, урина, урея, серумен креатин, чернодробни ензими. След 20 гестационна седмица се провежда доплерово изследване на маточните артерии за откриване повишения риск от хипертония на бременността, прееклампсия и забавено вътреутробно развитие на плода, 

Прееклампсията е определяна като всяко повишение на кръвното налягане и появата на белтък в урината, настъпили след двадесетата седмица на бременността при жени, които дотогава са имали нормално кръвно налягане.

Наличието на един или няколко от долуизброените фактори представлява риск от прееклампсия:

  • Първа бременност;
  • възраст на майката над 40 години;
  • интервал между две бременности повече от 10 години;
  • индекс на телесна маса ВMI ≧ 35 kg/㎡ или наднормено тегло;
  • фамилна обремененост за прееклампсия;
  • многоплодна бременност.

При жени с нисък прием на калций в диетата се препоръчва получване на 1,5-2 g/ ден като профилактика на прееклампсията, информира Medconsult.

Важно е да се знае, че приема на витамини С и Е не намаляват риска от прееклампсия. Те се свързват с по-ниското тегло на новороденото< 2,5 кг и възникването на неблагоприятни перинатални събития.

Жени с хронична хипертония би трябвало да преминат през семейно планиране и заедно с партньора си да изберат подходящ момент за зачатие. Това става при старателно следене от кардиолог и акушер-гинеколог. Нелекувана, хипертонията увеличава риска от отлепване на плацентата, увреждане на кръвоснабдяването към плода и уврежда на бъбречната функция.

Лечението на артериалната хипертония зависи от стойностите на кръвното налягане, гестационната възраст на плода и съществуващите майчини и фетални рискови фактори.