fbpx

Как работи пейсмейкърът

30 / 04 / 2020
Написана от Кристина Иванова

Съвременните пейсмейкъри са миниатюрни компютри, които следят сърдечната ви честота. Могат да бъдат с различни форми, но като правило всички те са малки и леки -приблизително тегло от 20 до 50 грама, информира Medconsult.bg.

Как е проектиран пейсмейкърът

Пейсмейкърът се състои от корпус от титан, в който са разположени микросхемата и батерията.

Основната му функция е да следи ритъма на сърцето и да стимулира, ако се появи рядък или неправилен ритъм с пропуски в контракциите. Ако то бие с правилната честота и ритъм, пейсмейкърът в този случай не работи, но постоянно следи работата на сърцето.

Всеки тип пейсмейкър е проектиран за специфичен вид нарушение на сърдечния ритъм. Показанията за имплантация се определят от лекуващия лекар въз основа на данните от изследванията на пациента.

Те могат да бъдат еднокамерни или многокамерни (две или три стимулиращи камери). Всяка стимулираща камера е проектирана да стимулира един от отделите на сърцето. Двукамерните устройства стимулират предсърдието и дясната камера, а трикамерните устройства - са, за да стимулират дясното предсърдие, дясната и лявата камера.

Кардиоресинхронизиращите стимуланти се използват за лечение на тежки форми на сърдечна недостатъчност, елиминирайки некоординирани контракции на сърдечните камери (дисинхронност).

Пейсмейкърите могат да бъдат оборудвани със сензори за докосване. Такива стимуланти се наричат честотно-адаптивни, те използват специален сензор, който открива промени в тялото (като движение, активност на нервната система, дихателна честота, телесна температура). Честотно-адаптивните стимуланти функционират, когато сърдечната честота не се променя в зависимост от физическата активност и емоционалното състояние.

Състоят се от:

  • Батерия

Батерията снабдява пейсмейкъра с електрическа енергия и е проектирана за дълги години безпроблемна работа (до 10 години). Когато капацитета на батерията е на привършване, пейсмейкърът се заменя с друг;

  • Микросхема

Чипът е като малък компютър вътре в него. Микрочипът превръща енергията на батерията в електрически импулси, за да стимулира сърцето. Микросхемата контролира продължителността и мощността на електрическата енергия, изразходвана за импулса;

  • Съединителен блок

Прозрачен пластмасов блок е разположен в горната му част на пейсмейкъра. Свързващият блок се използва за свързване на електродите и пейсмейкъра;

  • Електроди

Той е свързан през вените със сърцето чрез специални електроди. Те са прикрепени в кухините на сърцето и изпълняват свързваща роля между дейностите на сърцето и стимулатора.

Електродът е специален спирален проводник, който е достатъчно гъвкав, за да издържи на усукване и огъване, причинени от движения на тялото и сърдечни контракции. Електродът предава на сърцето електрически импулс, генериран от устройството, и пренася информация за дейността на сърцето.

Контактът на електрода със сърцето е през метална глава в края на жицата. С него стимулаторът "следи" електрическата му активност и изпраща електрически импулси само когато са необходими на сърцето.

  • Програмен компютър

Това е специален компютър, който се използва за контрол и промяна на настройките на пейсмейкъра. Разположен е в медицински заведения, където се имплантират пейсмейкъри или в консултативна зала за работа с пациенти, на които им е поставено това устройство. 

Лекарят анализира всички функции и, ако е необходимо, може да промени настройките, необходими за правилната работа на пейсмейкъра. В допълнение към техническата информация за работата му, лекарят може да прегледа всички регистрирани събития на сърцето в хронологичен ред. Такива събития включват предсърдна и камерна сърдечна аритмия (трептене и предсърдно мъждене, суправентрикуларна и камерна тахикардия, камерна фибрилация).

Видове пейсмейкъри

Лекуващия лекар избира вида му въз основа на здравословно състояние на пациента и вида нарушение на сърдечния ритъм:

  • Еднокамерен пейсмейкър

Еднокамерният стимулатор използва един ендокарден електрод, поставен или в дясното предсърдие, или в дясната камера, за да стимулира сърдечната камера .

Изолираната предсърдна стимулация се използва в случаите, когато генерирането на синусов ритъм  е нарушено по време на безопасна работа на атриовентрикуларния възел. В този случай устройството замества изцяло или частично функцията на синусовия ритъм.

Камерна стимулация се използва, ако пациентът има постоянна форма на предсърдно мъждене или преходна атриовентрикуларна блокада на синусовия ритъм в вентрикулите. В редки случаи може да се имплантира с пълен атриовентрикуларен блок.

  • Двукамерен 

В този случай се използват два ендокардиални електрода за стимулиране на дясното предсърдие и дясната камера. Електродите се поставят в съответните зони, като по този начин стимулират две сърдечни камери наведнъж.

Двукамерни стимуланти се използват за синхронизиране на предсърдията и вентрикулите в случай на нарушение на атриовентрикуларната проводимост (AV дисфункция), което прави сърдечния ритъм най-близък до естествения.

Както еднокамерни, така и двукамерни устройства могат да бъдат оборудвани с функция за честотна адаптация. Функцията за адаптиране на честотата се използва за увеличаване на честотата на сърдечния ритъм, ако вашият собствен, естествен ритъм не може да реагира чрез увеличаване на честотата към физическа активност или емоционално състояние на човек.

Къде се намира сърдечна чакра ?