fbpx

Коронарен байпас

11 / 05 / 2020
Написана от Емалена Николова

Байпасната операция (коронарен байпас) е сърдечна операция, при която стеснени или затворени коронарни съдове се заобикалят чрез въвеждане на здрави кръвоносни съдове. Този тип хирургия е една от най-често срещаните процедури при лечението на сърдечно-съдови заболявания. Извършва се в късните стадии на заболявания, като например заличаване на периферна съдова болест, коронарна болест на сърцето или в състояние след инфаркт, споделя medconsult.bg

Кога е необходим коронарен байпас

Ако една или повече коронарни артерии са силно компресирани или затворени и има значително нарушение на кръвообращението на сърцето, специалистите правят процедурата. Често този проблем стига дотам, че лекарственото лечение или балонна дилатация на вазоконстрикцията стават неефективни. В такива случаи стеснените области могат да бъдат елиминирани с помощта на байпас. В резултат на това може да се подобри продължителността и качеството на живот на болните.

При 90% от оперираните пациенти се наблюдава значително облекчение или изчезване на оплакванията от стенокардия. Ако обаче на пациента се предложи байпасна операция, също е необходимо да се помислят шансовете за успех на лечението. Тъй като това е стресираща процедура, ползите и рисковете трябва да бъдат внимателно оценени от кардиолог и сърдечен хирург. Рисковете, които могат да се противопоставят на този вид хирургия, включват степента на увреждане на сърцето, състоянието на съдовете и други съпътстващи заболявания. Възрастта на пациента не е толкова важна, колкото общото му състояние.

Как се извършва операцията

Стандартна байпасна операция се извършва под обща анестезия с помощта на кардиопулмонална байпас. Съдовият шънт се взема или от гръдната артерия (поради близостта му), или от артериите на вената на ръката или крака.

Първо, хирургът отваря гръдния кош, в същото време гръдната артерия или съответният съд на ръката или крака се подготвят за трансплантация. Свързана е сърдечно-белодробната машина (AIK) и сърцето спира. Шънт съдовете и коронарните артерии са зашити заедно. В зависимост от броя на ограниченията, могат да бъдат поставени няколко шунта. След това лекарят премахва AIC и затваря гръдния кош.

Минимално инвазивна байпасна хирургия

През последните години са разработени два хирургични метода, които позволяват сърдечен байпас без хирургично лечение. В този случай се извършва байпасна операция върху сърцето на пациента. Процедурите имат следното име:

  • Метод MIDCAB (Минимално инвазивен директен байпас на коронарната артерия);
  • OPCAB метод (коронарна манипулация за присаждане на работещо сърце).

С техниката MIDCAB гръдната кост не се отваря, но достъпът до сърцето се постига чрез разрез между ребрата от лявата страна на гърдите. С тази минимално инвазивна операция обаче могат да се постигнат само коронарни съдове на предната сърдечна стена.

С техниката OPCAB достъпът до сърцето става чрез разрез на гръдната кост, но без използване на кардиопулмонален байпас. Като правило с този метод могат да се постигнат коронарни артерии на задната стена на сърцето. По време на операцията обаче помпената му сила може да бъде нарушена, ако бъде отстранена от положението си, което налага използването на AIC.

В крайна сметка само медицинският екип може да реши коя хирургична процедура за пациента обещава най-добрия хирургичен резултат. Тъй като и двете процедури изискват изключителните способности на оперативния екип, само кардиологични болници с опитни сърдечни хирурзи и анестезиолози предлагат такива операции. Освен това в такива случаи се извършва внимателен подбор на пациентите. Благосъстоянието на пациента и най-добрият възможен хирургичен резултат са от първостепенно значение при избора на байпасен метод, съобщава MedConsult.bg. 

Получаване на болки в сърдечната област - причини.