fbpx

Психическата травма увеличава риска от сърдечни заболявания при жените

25 / 09 / 2020
Написана от

Сърдечно-съдовите заболявания са основна причина за смърт в западния свят както при жените, така и при мъжете. Около 50% от тези болести се дължат на традиционните рискови фактори като:

  • диабет;
  • хипертония;
  • тютюнопушене;
  • повишени нива на холестерол;
  • затлъстяване;
  • заседнал начин на живот. 

За нежния пол, в допълнение към тези рискови фактори, има специални рискови фактори, свързани с диабет и високо кръвно налягане по време на бременност и менопаузата.

През последните десетилетия в светлината на много утвърдени проучвания психичният компонент е добавен към списъка с рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания при жените и мъжете, научи Medconsult.bg.

kk

Тревожност, стрес и депресия са основни рискови фактори

Установено е, че тревожността, депресията, стресът и травмата (физическа и психическа, включително посттравматично стресово разстройство - ПТСР) допринасят значително за увеличаване на сърдечната честота, инсулта и смъртността дори при здрава популация след приспособяване към други рискови фактори.

Съществува значителна разлика между половете във физическия отговор на стресови ситуации, тревожност и депресия върху сърдечните заболявания. В проучване, публикувано във водещо медицинско списание (CIRCULATION 2018), беше изследван ефектът от напрежението върху аудиторията на жени и мъже след инфаркт. Ефектът от щама върху съдовата дисфункция е статистически значително по-изразен при дамите.

Синдром на разбитото сърце 

стрес сърце

Няма по-ясни доказателства за полова разлика в реакцията на сърцето на психичните състояния, отколкото при уникалния синдром на „разбитото сърце“ . Този синдром обикновено се характеризира със сърдечен удар, подобен на инфаркт, в отговор на психическо напрежение. Имайте предвид, че в 9 от 10 случая на „разбито сърце“ това са жени! Предишни състояния на тревожност, депресия и психически стрес увеличават риска от развитие на този синдром, който дори може да бъде фатален. Степента на злоупотреба (психическа, физическа и сексуална) сред нежния пол със синдром на "разбито сърце" е значително по-висока (42%) в сравнение с жените след инфаркт или тези, които са напълно здрави (10%). Също така, процентът на остър отговор след травма от посттравматичен стрес, е значително по-висок при дами със синдром на "разбито сърце" в сравнение с честотата, съобщена в общата популация.

Излагането на сексуални, физически или психически травми е особено свързано с повишено сърдечно заболяване при жените. В дългосрочно проучване на около 9000 здрави жени, 37% от тях съобщават за преживяна травма. При тях се наблюдава и по-висок процент на депресия и тревожност. Също така честотата на болести на сърцето е била с 50% по-висока в сравнение с тези, които не са съобщавали за травма в миналото.

Друго проучване изследва ефекта от травмата и ПТСР върху сърдечни заболявания при 50 000 здрави жени (Nurses 'Health Study-Circulation 2015). При жени, които са претърпели травма, а също и ПТСР, се установява повишен, статистически значим процент, дори след регулиране, за сърдечно заболяване (повишен риск съответно с 47% и 60%).

От първостепенно значение е намирането и лечението на тези психични състояния, които допринасят за повишена заболеваемост и смъртност. Нов преглед с над 10 000 участници показа, че правилното идентифициране на психични страдания при пациенти със сърдечни заболявания и целенасочено психологично лечение, значително намалява смъртността от заболявания на сърцето.

В заключение, ефектът на ума върху сърцето не е случаен, а при нежната половина от населението той е виден рисков фактор за заболеваемост и смъртност.

Ранното откриване на тревожност, депресия, стрес и анамнеза за травми и ПТСР и тяхното лечение може да спаси животи, информира medconsult.bg.