fbpx

Откриха нов метод за лечение на меланома

16 / 08 / 2018
Написана от MedConsult

Екип от български лекари откриха иновативен подход за лечение на меланома

Интервенцията не само пести разходи, но и повишава безопасността на пациентите, информира Medconsult.

Професор Георги Чернев, оглавяващ Клиниката по дерматология и венерология към Медицинския институт на МВР и неговият екип са създатели на едностепенната меланомна хирургия. В средно половината от случаите лекарите сполучливо са съкратили операцията чрез този вид интервенция. Част от резултатите, които са публикувани в медицински списания със световна известност се радват на положителни отзиви. 

Професор Чернев обяснява, че оперативното лечение на меланома стандартно се провежда в две стъпки според международните практики: 

  • при първа хирургична ексцизия се определя поле на оперативна сигурност от 0.4-0.5 см, в зависимост от туморната дебелина се прави повторна резекция;
  • когато туморната дебелина е между 1-2 мм резекционната зона е 1 см във всички посоки;
  • резекционна зона от 2 см във всички посоки, в случай че туморната дебелина е над 2 мм.

Прецизирането на така наречения стражеви лимфен възел е задължително при туморна дебелина над 1 мм

В случаите, когато регионалните лимфни възли не са засегнати, а дебелината на първичните тумори е над 4 мм  е е необходимо да бъде определен дрениращ лимфен възел.

При двама от постъпилите пациенти с меланoм, лекарите са взели решение дебелината на тумора бъде измерена преди самата операция, след което да бъде назначен хирургичен подход. Професор Чернев споделя, че при установен с ехограф размер на тумора 1 мм е назначена резекция с поле 1 см във всички посоки. Пациентът е бил подложен само на една хирургична ексцизия. Резултатите от последващото хистологично изследване е установяват същата, както предварително измерената чрез ехограф дебелина на тумора. На пациента не е приложена задължителната втора хирургична намеса. Според проф. Чернев оптимизирането на подхода за лечение на меланом и успешните резултати, които той показва следствие от дългогодишни наблюдения. 

Проф. Чернев съобщава, че пациентите биват изпращани на друго място, за да бъде измерена дебелината на тумора, тъй като такъв уред не е наличен в болницата. При клинично доказан меланом и туморна дебелина между 1 мм и 4 мм, препоръчително е да бъдат отстранени едновременно приариуса едновременно и стражевия лимфен възел.

Лекарите успяват да редуцират броя на хирургическите интервенции при около 40-50 % от случаите с ясни кличнични критерии за тънки меланоми. Не се е наложило да бъде извършено предварително ехографско измерване дебелината на тумора. Световноизвестни медицински списания са публикували резултатите от направените проучвания и интервенции, споделя Medconsult.

Нощ на учените