fbpx

Хората без ваксини крият риск от завръщане на инфекции

13 / 06 / 2018
Написана от MedConsult

Задължителните според Имунизационния календар у нас имунизации пораждат много притеснения и въпроси сред родителите на малки деца.

До колко са ефикасни ваксините и какви са рисковете за обществото от хора без имунизации, попитахме д-р Елияна Иванова, гл. ас. в Катедрата по инфекциозни болести, тропически болести и епидемиологи в Медицински университет - Варна.

Обяснете какво представляват ваксините и какво съдържат?

Ваксините са биологични препарати, които съдържат атенюирани или убити микроорганизми или техни продукти и съставки, които въведени в организма предизвикват имунен отговор.

До колко ефективни са ваксините и как гарантират имунитет срещу болести?
Ефективността на ваксините може да се разглежда в няколко аспекта:

Епидемиологична ефективност , която се изразява в снижаване на заболяемостта, тежестта и усложненията при ваксинопредотвратимите инфекции , достигащи до фаза на елиминация и ерадикация при някои от тях. Социална ефективност, проявяваща се в намаляване на смъртността, инвалидността и временната нетрудоспособност, и икономическа ефективност, която се определя от намаляване на разходите за лечение и рехабилитация на заболелите.

Освен това ефективността на ваксините зависи от техния състав, от схемите на приложение, от състоянието на имунната система на ваксинирания. При атенюираните ваксини, имунният отговор е дълготраен, както след преболедуване от дадената инфекция. Убитите ваксини са по - слабо реактогенни, но и по - слабо имунногенни, което налага по - чести приеми на ваксината за поддържане на напрегнат постваксинален имунитет.

Има ли и какви са страничните ефекти, които могат да се появят?
Съвременните ваксини са високо технологични и пречистени, което намалява до минимум страничните им ефекти. Най - чести странични реакции, които наблюдаваме, са посочени в кратката характеристика за препарата - локални реакции, болка, хиперемия, оток на мястото на приложение на ваксината , които са бързопреходни и лекопротичащи. От общите реакции най чести са висока температура до 38 градуса, отпадналост, липса на апетит.

Сериозни ваксинални реакции (гърчове, персистиращ плач,анафилаксия и др.) са изключително редки.

Много хора твърдят в лични истории, че децата им са пострадали от ваксини и са се разболяли от тежки болести. Има ли такъв риск и кой носи отговорността?
В моята практика като епидемиолог в РЗИ-Варна не са съобщавани случаи на нежелани реакции след ваксинации (НРВ), които да водят до трайни увреждания или инвалидност сред имунизираните. По данни на Националния център по заразни и паразитни болести за Варненска област регистрираните НРВ за периода от 2014 -2017г. са само 4 при имунизирани и реимунизирани лица над 80 - 90 000 годишно. Във връзка с промяната в системата за надзора на НРВ се дава възможност не само медицински специалисти, но и самите родители да съобщават за наблюдавани НРВ на своите деца чрез специален формуляр, публикуван на сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ).

Необходими ли са изследвания, за да се провери състоянието на детето, преди да се постави ваксина?
Не са необходими специални изследвания. Задължение на всеки лекар е преди да имунизира детето да го прегледа и да попита родителите, дали е било в контакт с болен от остро инфекциозно заболяване. Имунизират се само деца, които са клинично здрави, като по време на имунизацията трябва да се спазват правилата за безопасна медицинска практика. Деца с временни и трайни противопоказания не се имунизират. Тези с трайни противопоказания се насочват към областната комисия за освобождаване от имунизации за становище, която се намира в РЗИ.

Каква е ролята на личните лекари в България за имунизациите на децата? Не са тайна случаи, в които личните лекари се подписват,че детето има ваксина, а то дефакто няма. Как може да се гарантира контролът над реално ваксинираните деца?
Личните лекари са ангажирани в изпълнението на националната имунизационна програма, като извършват задължителните планови имунизации и реимунизации на населението. Те носят отговорност за своите действия, както пред детето и неговите родители, така и пред обществото. Надзорът на регионално ниво върху имунопрофилактиката се осъществява от РЗИ, която контролира планирането, отчитането на биопродуктите, спазването на схемите за приложение и проследява нивото на имунизационния обхват на населението в областта.

Какви са рисковете за децата, които остават без ваксини? Какви са рисковете за обществото от хората без ваксини?
Неимунизираните деца са застрашени да заболеят от ваксинопредотвратима инфекция с всички нейни последствия - усложнения, трайна инвалидност, смърт. От друга страна са опасни и за околните, защото те могат да заразят деца, които са отложени от имунизации поради трайни противопоказания или техни близки , които не са имунизирани и не са преболедивали от тази инфекция.
Рискът за обществото е завръщане на инфекции, които са в стадий на елиминация, разпространение на епидемии, тъй като ваксинопредотвратимите болести не са изчезнали и единствената мярка към момента, за да се предпазим от тях, е имунопрофилактиката.