fbpx
Нощ на учените

Кога са задължителните имунизации и реимунизации в България?

05 / 07 / 2018
Написана от MedConsult

Имунизациите създават защита на детето срещу някои заболявания, които имат неблагоприятни последствия върху растежа и развитието му. Чрез тях се повишава устойчивостта на организма спрямо инфекции. Всяка държава, в зависимост от специфичните за нея заболявания има т.нар. имунизационен календар. В него са посочени задължителните имунизации, времето и начинът на приложение на ваксините и интервалите между отделните имунизации.

Актуалният Имунизационен календар на Република България определя провеждането на задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена възраст по следния начин:

Имунизации
•всички новородени се имунизират с ваксина срещу туберкулоза /БЦЖ/ и срещу хепатит Б
•от втори, трети и четвърти месец децата се ваксинират срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции, както и срещу хепатит Б, ако ваксината срещу хепатит Б е в състава на многокомпонентна ваксина
•ако хепатит Б ваксината не е в състава на многокомпонентна ваксина, втора доза се прилага от първия месец и трета доза от шестия месец
• между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията при новородени се поставя БЦЖ ваксина след отрицателна туберкулинова проба
•от тринадесетия месец децата се имунизират с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит

Реимунизации
•от дванадесетия месец - реимунизация срещу пневмококови инфекции, но не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием
• от шестнадесетия месец - реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б инфекции, но не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием
• на 6 г. възраст - реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит
•на 7 г. възраст - реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба
•на 11 г. възраст - реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба
•на 12 г. възраст - реимунизация срещу морбили, рубеола и паротит и реимунизация срещу тетанус и дифтерия

Ваксините при лица на и над 6 г. се поставят в рамките на календарната година, в която се навършва посочената възраст.

При всички здравноосигурени лица с избран личен лекар задължителните имунизации и реимунизации се извършват от личния лекар след преглед в деня на ваксинирането и са безплатни за пациента.

На здравноосигурените лица, които не са упражнили правото си на избор на личен лекар, задължителните имунизации и реимунизации могат да бъдат извършени безплатно в имунизационния кабинет на всяка Регионална здравна инспекция на територията на областните градове.

Нощ на учените