fbpx

Специалисти ще обсъждат ваксинопрофилактиката и намаляването на антибиотичната употреба в Несебър

09 / 10 / 2018
Написана от MedConsult

От 11 до 13 октомври 2018г. в Несебър ще се проведе XII Годишна Национална конференция по инфекциозни болести. Основните теми във форума, които ще се дискутират, са респираторните инфекции и ваксинопрофилактика, както и невроинфекции и инфекции при имунокомпрометирани пациенти.

Председателят на Българското дружество по инфекциозни болести проф. Татяна Червенякова информира, че ще бъдат обсъждани наблюденията, направени от колегите й в страната, по отношения на лечението на вирусите през грипния сезон 2017-2018 г. и причинените от тях усложнения. Специално внимание ще се обърне на ваксинопрофилактиката, както и на намаляването на антибиотичната употреба.

Проф. Червенякова отбеляза, че ще бъдат проведени сателитни симпозиуми, които основно са насочени към новите медикаменти за начална терапия при болни от вируса на СПИН и при пациенти, които трябва да бъдат превключени на нови медикаменти. Два от сателитните симпозиуми ще бъдат представени с лектори от чужбина.

” За нас този споделен опит в лечението на имуно-компрометирани пациенти и пациенти с ХИВ е от особено голямо значение. Макар и с много по-слаби темпове, отколкото в други, страни ХИВ-инфекцията у нас остава актуална за инфекциозната патология“, споделя специалистът.

Проф. Червенякова добави още, че колегите й от Бургас ще представят ключови лекции, които ще засегнат борбата с хеморогичната и марсилската треска. Според думите й това са заболявания, характерни за този регион.

Подготвени са също така постери, които засягат тежките флуминантни хепатити с Б етиология, както и разработки по случаи на хепатит Е.

На дискусия ще бъдат подложени профилактиката на вирусни заболявания, като варицелата и въвеждането на четиривалентна ваксина.