fbpx

Какво представляват емоциите

27 / 04 / 2020
Написана от Кристина Иванова

Емоциите (от лат. Emovere - да вълнувам, вълнувам) са специален вид психични процеси или състояния на човека, които се проявяват в преживяването на всякакви значими ситуации -радост, страх, удоволствие, явления и събития през целия живот. Емоциите действат като основни регулатори на умствения живот и възникват в процеса на почти всяка човешка дейност. С тяхна помощ можем да оценим биологичното значение на явленията от заобикалящия ни свят и вътрешното състояние на душата ни, информира Medconsult.bg.

Разпределете различни видове емоции

Усещанията (реакции, съпътстващи вкус, болка, слухови и други усещания) са най-простата форма на емоции . Те могат да бъдат положителни - да накарат човек или животно да повторят положително преживяване - и отрицателни - да предизвикат избягване на подобни преживявания.

В стресова ситуация могат да се появят афекти - специален тип емоционално явление, характеризиращо се с голяма сила и краткост. Когато възникне афект, всички други психични реакции се инхибират. Афектът налага специален тип „аварийно поведение“, например при полет, атака и т.н.

Емоциите могат да възникнат както в реално, така и във въображаемо отношение, тоест могат да бъдат причинени не само от реални събития, но и от представите ни. Те са обвързани с разнообразни ситуации и възникват при различни човешки дейности.

Важна особеност на емоциите е, че те могат да бъдат обобщени и предадени. Формира се общ емоционален език, общ опит на емоционални преживявания, който е много по-широк и по-разнообразен от индивидуалния човешки опит.

Чувствата са най-високият етап на емоциите, резултатът от тяхното обобщение. Те са супер-ситуационни и понякога дори могат да контролират по-прости форми на емоции -например гордост от успеха на любим човек или любим човек.

Аристотел, който е смятал, че емоциите са особен вид познание на света, Рене Декарт, Борух Спиноза са оказали голямо влияние върху формирането на идеи за емоциите. През 1872 г. е публикувана работата на К. Дарвин „Изразяване на емоции при хора и животни“ относно адаптивната роля на емоциите.
Днес съществуват няколко добре познати теории за емоциите:на Джеймс-Ланге, теорията на Кенън-Бард, теорията на активирането, поведенческата теория на емоциите, когнитивно-оценъчната и др.