fbpx

Какви са видовете психични разстройства

03 / 06 / 2020
Написана от Е. Николова

Има много психични разстройства, които се проявяват по различни начини. Като цяло те се характеризират с комбинация от ненормални мисли, идеи, емоции, поведенчески реакции и връзки с другите.

Психичните разстройства включват:

 • депресия;
 • биполярно афективно разстройство;
 • шизофрения и други психози;
 • деменция;
 • умствена изостаналост ;
 • разстройства в развитието.

Съществуват ефективни стратегии за превенция на психични разстройства като шизофрения и грижи за намаляване на страданието на пациентите.

От ключово значение е достъпът до здравни и социални структури, които осигуряват лечение и социална подкрепа.

Medconsult.bg информира, че тежестта на психичните разстройства продължава да нараства и оказва значително влияние върху здравните системи по целия свят. Това води до сериозни последици за социалната сфера, правата на човека и икономиката.

Депресия

Депресията е често срещано психическо разстройство и едно от основните заболявания, водещи до увреждане в световен мащаб. Около 264 милиона души по света страдат от него, споделят от СЗО. Жените са по-предразположени към това разстройство от мъжете.

Депресираните пациенти се характеризират със:

 • загуба на интерес и способност за забавление;
 • чувство за вина;
 • ниско самочувствие;
 • нарушения на съня и апетита;
 • умора и лоша концентрация.

Възможни са дори симптоми, които не могат да бъдат обяснени с обективни физически причини. Депресията, както дългосрочна, така и епизодична, може значително да пречи на ежедневието, като в най-тежките случаи би могла да доведе до самоубийство.

Програмите за превенция съществуват, за да помогнат за намаляване на честотата на депресията при деца (например чрез осигуряване на защита и психологическа подкрепа след физическо или сексуално насилие) и при възрастни (например, чрез предоставяне на психологическа помощ след природни бедствия и конфликти).

Депресията на лека до умерена тежест може да се лекува с методи на когнитивно-поведенческа и психотерапия. Антидепресантите се използват успешно за лечение на умерена до тежка депресия. Те не се използват за лечение на депресия при деца и се използват с повишено внимание при юноши.

Биполярно разстройство

45 милиона души по света страдат от този тип психични разстройства. Характеризира се с редуването на маниакални и депресивни епизоди с периоди на нормален живот. Маниакалните епизоди включват :

 • развълнувани или раздразнени настроения;
 • прекомерна активност;
 • бърз темп на говора;
 • прекомерно самочувствие ;
 • намалена нужда от сън.

Пациентите с маниакални припадъци, но без депресивни епизоди, също са диагностицирани с биполярно разстройство.

Съществуват ефективни методи за лечение на остро биполярно разстройство и предотвратяване на рецидиви. Това са лекарства, стабилизиращи настроението. Важен елемент на лечението е психосоциалната подкрепа.

Шизофрения и други психози

Шизофренията е тежко психично разстройство, засягащо 20 милиона души по целия свят. Психозите, като шизофрения, се характеризират с изкривено мислене, възприемане на света и себе си, емоции, реч и поведение. Общите психотични симптоми включват:

 • халюцинации(да чуят, видят или почувстват това, което всъщност не присъства) ;
 • делириум (постоянни лъжливи убеждения или подозрения, които продължават, дори когато има доказателства за обратното).

Липсата на достъп до здравни и социални услуги може да доведе до стигма и дискриминация. В допълнение, хората с психози са изложени на висок риск от нарушаване на правата на човека, например, когато са държани в медицински заведения за дълго време.

По правило шизофренията се развива в късна юношеска или ранна зряла възраст. Има ефективни методи за лечение в комбинация с психосоциална подкрепа. При правилно лечение и социална подкрепа пациентите могат да водят продуктивен живот и да се интегрират в обществото.

Деменция

Деменцията засяга 50 милиона души по света. Това е синдром, обикновено хроничен или прогресиращ, при който има влошаване на когнитивната функция (тоест способността да се мисли) в по-голяма степен, отколкото се очаква при нормално остаряване. Има деградация на паметта, мисленето, разбирането, речта и способността за ориентация, броене, познаване и разсъждение. Нарушаването на когнитивната функция често е придружено, а понякога предшествано от влошаване на контрола върху емоционалното състояние, както и влошаване на социалното поведение или мотивация.

Различни заболявания и наранявания, които причиняват мозъчно увреждане, като болестта на Алцхаймер и инсулт, водят до деменция.

Понастоящем няма налична терапия, която да лекува деменцията или да промени начина й на развитие. Изследват се множество нови лекарства, които са на различни етапи от клинични изпитвания. Независимо от това може да се направи много за поддържане и подобряване на живота на хората с деменция, тези, които се грижат за тях, и техните семейства.

Нарушения в развитието

Нарушение в развитието е общо понятие, което включва както умствена изостаналост, така и сложни увреждания в развитието, включително аутизъм. По правило те се проявяват в детството и продължават в зряла възраст, причинявайки смущения или забавяне в развитието на функции, свързани с развитието на централната нервна система. За разлика от много психични разстройства, нарушенията в развитието протичат равномерно, без ясно изразени периоди на рецидив и ремисия.

Умствената изостаналост се характеризира с нарушено развитие в различни области, включително в областта на когнитивната функция и адаптивното поведение. Недостатъчното умствено развитие пречи на справянето с ежедневните домакински задачи.

Симптомите на сложни нарушения в развитието, като аутизъм, включват:

 • нарушено социално поведение;
 • комуникативни и речеви функции;
 • ограничени интереси ;
 • повтарящи се действия, уникални за всеки пациент.

Задължително е членовете на семейството да участват в грижите за пациенти с нарушения в развитието. Необходимо е да се разбере какви фактори им причиняват стрес и, обратно, да ги успокояват, а също и каква среда е най-благоприятна за тяхното обучение. Подреден режим на деня с редовно време на хранене, игра, учене, общуване с другите и сън помага да се избегне ненужният стрес.

Дейности на Световната здравна организация (СЗО)

Планът за действие на СЗО за психично здраве 2013–2020 г., одобрен от Световната здравна асамблея през 2013 г., има важна роля за психичното здраве за осигуряване на по-добро здраве за всички. Планът включва четири основни цели:

 • подобряване на управлението и лидерството в психичното здраве;
 • предоставянето на цялостни услуги за лечение и социална защита на пациенти с психични разстройства;
 • прилагане на стратегии за повишаване на ефективността и превенцията;
 • укрепване на информационните системи, събирането на данни и изследванията.

Програмата за действие на СЗО по отношение на психичното здраве, стартирана през 2008 г., използва технически ръководства, инструменти и учебни материали, базирани на доказателства, за да подобри качеството на услугите, предоставяни в страните. Работата му се основава на набор от приоритетни условия, а усилията за укрепване на капацитета са насочени предимно към неспециализирани медицински институции. Приема се всеобхватен подход за повишаване приоритета на психичното здраве на всички нива на медицинските услуги.