fbpx

Докторант на МУ – Пловдив с първа награда

15 / 11 / 2018
Написана от MedConsult

В периода 26-28 октомври в гр. Варна беше проведен V Фармацевтичен бизнес форум, който е съвместна инициатива на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”- гр. Варна, Фармацевтичен факултет- гр. Варна и Български фармацевтичен съюз.

Най-добрата презентация бе на докторант от МУ-Пловдив

Сред повече от 300 участника и близо 60 презентации и постери с почетното първо място за най-добра презентация беше наградена Елина Петкова-Георгиева от Медицински университет – Пловдив, докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Фармацевтични науки” с ръководител проф. М. Касърова, съобщиха от МУ-Пловдив за medconsult.bg

Анализи и изследвания засегнати в отличения докторски труд

На форума бяха представени част от изследванията от докторския труд на докторанта на тема: „Оценка на риска при употреба на хранителни добавки, съдържащи необявени съставки”. Анализите са извършени съвместно с Изпълнителната агенция по лекарствата. Изследвани са 108 хранителни добавки в различни категории. Резултатите показват, че в 26 % от изследваните проби има наличие на необявени съставки; 59 % от хранителните добавки не отговарят на изискванията за етикетиране и не би следвало да бъдат разпространявани и продавани.

От medconsult.bg научихме, че се предвижда съвместна работа на докторанта с Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата за повишаване на информираността на потребителите от опасностите, свързани с покупката на хранителни добавки от интернет.