fbpx

Велико Търново ще бъде домакин на първия интерактивен семинар за бъдещи млади учени

18 / 01 / 2018
Написана от MedConsult

На 20 и 21 януари във Велико Търново ще се проведе първият у нас двудневен интерактивен семинар по проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, семинарът ще даде възможност на младите учени да се запознаят с основните правила и законовите разпоредби за изготвяне на успешни проектни предложения за финансиране на научноизследователска дейност.

Обучението за над 30 млади учени ще премине под надслов „Изготвяне на проектни предложения за финансиране на научноизследователска дейност, защита и управление на интелектуалната собственост при трансфер на знания и технологии“ по Дейност 3 „Провеждане на обучение за участие и подготовка на научноизследователски проекти, актуални предложения, трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“.
Програмата на семинара предвижда през първия ден да запознае участниците с основните правила и законовите разпоредби за изготвяне на успешни проектни предложения за финансиране на научноизследователска дейност. Под ръководството на лектори от Плевен и Велико Търново с богат опит и експертиза в работата по проекти, докторантите и специализантите на МУ-Плевен ще се включат в практическо занятие за изготвяне на проектно предложение за научноизследователска дейност.

Вторият ден е предвиден за лекции по темата за защита на авторските права съгласно Закона за авторското право и ще навлязат в актуалната уредба и перспективите пред Европейската патентна система.
През януари 2018 г. обучителният курс за докторанти, специализанти и млади учени продължава по Дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“ с практически занятия в Телекомуникационния център – обучение за работа на виртуален симулатор за минимално инвазивна хирургия.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.