fbpx

МУ СОФИЯ стартира европейски проект за превенция и социални иновации чрез обучения и наука

25 / 01 / 2018
Написана от MedConsult

.

 

Факултетът по обществено здраве (ФОЗ) към Медицински университет София става част от изпълнението на нов европейски образователен проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, научи medonsult.bg. Негова приоритетна ос е т.нар. „Транснационално сътрудничество“, а процедурата ще бъде осъществена под името „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Инициирането на проекта бе повод за провеждане на специална пресконференция във Факултета по обществено здраве на 23.01.2018г.

Приоритетна цел на програмата е постигането на транснационално сътрудничество между МУ¬ София и Университета в Милано

чрез трансфериране и въвеждане на иновативни практики в сферите на пазара на труда, здравеопазването, равните възможности и условията на труд, както и за изграждане на специфични умения за партньорство и развиване на административен капацитет в посочените области. Като най-значими дейности за постигане на оптимална ефективност на проекта се открояват активното участие в него и пилотното прилагане на иновативни практики.

Новостите в дейността на ФОЗ

ще се изразяват в обучения и превенция на социалнозначимите и свързаните с труда заболявания сред доставчици на здравни услуги, лекари-специалисти и хора, работещи при професионален риск. Ще бъде разработена и реализирана интегрирана национална информационно-¬образователна кампания за повишаване на здравната грамотност на деца и възрастни в риск и промоция на здравословния начин на живот и работа.

На пресконференцията присъстващите бяха запознати с целите, задачите и очакваните резултати от ръководителя на проекта - проф. д-р Каролина Любомирова. Сред гостите бяха представители на ръководството на МУ¬ София, преподаватели от ФОЗ, редактори на научни списания, журналисти, допълва още medconsult.bg.