fbpx

МУ-Варна отбелязва Световния ден на затлъстяването

04 / 03 / 2020
Написана от MedConsult

Световният ден на затлъстяването се отбелязва от обществото традиционно на 4 март. От тази година 55 основни научни и обществени организации от цялата планета се обединяват в борбата за неговото овладяване. Проблемът вече е и в дневния ред на Световната здравна организация.

Медицински университет- Варна винаги е имал отговорна позиция в борбата срещу затлъстяването. Заедно с Дирекция „Здравеопзаване” на Община Варна се работи от години за подкрепа на семейства, чиито деца са с вече настъпило затлъстяване.

Европейските програми ToyBox и Feel4Diabetes постигнаха отлични резултати

Европейските програми ToyBox и Feel4Diabetes под ръководството за МУ- Варна на началника на Първа детска клиника в УМБАЛ „Св. Марина“- Варна проф. д-р Виолета Йотова постигнаха отлични резултати в превенцията на затлъстяването и тип 2 диабет. Интервенцията ToyBox, създадена за детските градини, се прилага в много страни и води до подобни добри резултати. Задача на научния екип в следващия етап ще бъде приложението на създадения полезен модел в национален мащаб.

Затлъстяването е лечимо хронично заболяване, което изисква обединени усилия. Един от лозунгите на EASO (Европейското дружество за проучване на затлъстяването) е „Има спешна нужда от по-добро разбиране за затлъстяването”. Зад него често се крият други заболявания, за които то е съпътстващ синдром, както и често се търсят причини в безобидни състояния, без да се обърне внимание на същинския проблем – как се отразява затлъстяването на личното и общественото здраве.

Затлъстяването е хронично заболяване

Затлъстяването не бива да се приема за „самопредизвикано състояние” и лична отговорност на индивида. То е комплексно хронично заболяване, повлияно от много генетични, физиологични, психологични фактори и най-вече, от факторите на околната среда в най-широк смисъл (семейна, атмосферна, икономическа, инфраструктура и пр.).

Наблюдава се нарастващата честота на повишената заболяемост още в млада възраст. Проучване в престижното списание The Lancet Diabetes & Endocrinology съобщава за 10 пъти по-висок риск от рак сред млади хора, които са със затлъстяване от юношеска възраст. Хората, които не получат адекватно лечение за изразено затлъстяване, имат скъсена продължителност на живота с 10 години. У нас вече се обръща внимание на правилното хранене, поне сред най-малките, както и на създаване на информационна среда, подкрепяща рационалното хранене.

По повод на своята 25-годишнина Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания (BASORD) организира своя 18-ти симпозиум „Акад. Ташо Ташев” в София на 06-07 март 2020 г.