fbpx

Проф. д-р Валентин Игнатов е новият ректор на МУ– Варна

10 / 03 / 2020
Написана от Емалена Николова

Проф. д-р Валентин Игнатов е завършил Първа езикова гимназия в град Варна през 1977г. и Медицински факултет при ВМИ-Варна през 1986г. Получава ОНС „Доктор" през 2005 г. и ОКС „Магистър по здравен мениджмънт" през 2011 г. От 2005 г. е доцент по хирургия в Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна.

От 2013 г. е професор по хирургия в Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна. Председател е на Асоциацията на университетските болници в Република България. Заема поста изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Марина"- Варна от 2016 г. до момента. Преминал е допълнителни професионални квалификации и специализирани курсове в България, Ирландия и Германия. Проф. Игнатов е лектор и екзаминатор по хирургия на студенти в МУ-Варна със 126 ч. годишна аудиторна заетост. Има 205 научни публикации, от които 59 индексирани в световноизвестни бази данни (Web of Science/Scopus). Автор и съавтор е в глави на международни монографии. Владее английски и руски език.

Новият Ректор на Медицински университет- Варна е проф.д-р Валентин Игнатов, който бе избран от мнозинство от членовете на Общото събрание на университета. Това научи MedConsult.bg от МУ-Варна.

Досегашният ректор проф. д-р Красимир Иванов направи отчет за дейността на МУ- Варна през изключително успешните му два управленски мандата. Той акцентира върху:

  • значителното увеличаване на броя на студентите;
  • реализирането на важни и мащабни проекти по изграждане и модернизиране на материалната база – изграждане на сградата на Факултета по фармация;
  • разкриване на нови специалности и филиали в градовете Сливен, Велико Търново и Шумен;
  • разкриване на нови центрове за симулационно обучение;
  • увеличаване на практическите бази;
  • въвеждане на иновативни методи на обучение;
  • високата акредитационна оценка и отлично качество на обучението.

В МУ-Варна се обучават общо 5879 студента, от които 1700 чуждестранни от 49 държави

За председател на Общото събрание бе избран проф. д-р Красимир Иванов, а за заместник-председатели проф. д-р Росен Маджов и проф. д-р Вилиян Платиканов.

Представени бяха становищата на Контролния съвет за изпълнението на бюджета за 2019 г. и за проектобюджета за 2020 г. Избрани бяха също членовете на мандатната комисия и комисията по избора, членове на контролния и академичния съвет.