fbpx

Поредица събития в МУ-Варна ще отбележат 135 години Варненско медицинско дружество

22 / 02 / 2018
Написана от MedConsult

През 2018 година с поредица от събития Медицински университет - Варна ще отбележе 135 години от основаването на Варненското медицинско дружество. Убеждението на ръководството на МУ-Варна, че делото и заслугите на неговите членове трябва да се помнят и популяризират, се превъплъти в план годишнината да влезе и остави отпечатък в академичния живот на университета и културния живот на Варна през 2018 година. Специално сформирана работна група предприе най-комплексното до момента проучване на исторически архиви и научни публикации, свързани с дейността на Варненското медицинско дружество и приносите на неговите членове. На тази база научните среди и широката общественост ще получат в края на годината от Издателството на МУ-Варна документална книга за Варненското медицинско дружество.
За отбелязване на годишнината на Варненското медицинско дружество Музеят по история на медицината ще обособи в постоянната си експозиция зона с експонати и документи.
Интернет сайтът на МУ-Варна, в обособена подстраница, ще публикува свързани с годишнината материали – дигитализирани архиви, биографии на основатели и видни членове на дружеството, откъси от филми, извадки от проучвания и публикации на изследователи.
В чест на годишнината, и под надслова „История на медицината и здравеопазването във Варна“, Библиотеката на МУ-Варна ще експонира дарения от стари книги и паметни фотоматериали.
Другите събития, които ще отбележат 135 годишнината на Варненското медицинско дружество са:
• През април 2018 г. – научен форум "Детското здраве в България – исторически поглед", организиран от Факултета по обществено здравеопазване (ФОЗ) и Българското дружество по история на медицината (БДИМ).
• През май 2018 г. – инициативите по отбелязване на Европейския ден на морето (20 май).
• През октомври 2018 г. – пленарен доклад в научна конференция на Секция „Медицина и дентална медицина“ към Съюза на учените – Варна.
Студентите и специализантите от МУ-Варна ще се срещнат с годишнината в своите лекционни курсове от свободно избираемата дисциплина (СИД) „История на медицината“, и в специалната тематична рубрика от курса за следдипломно обучение (СДО) по „История на медицината“.
Отчитайки приносите на д-р Ангел Пюскюлиев не само като учредител и деятел на дружеството, но и като кмет на Варна, Факултетът по обществено здравеопазване ще учреди награда на негово име, която ще се връчва на промоцията на ФОЗ.
Финалът на юбилейните чествания ще бъде Заключителната научна конференция на БДИМ, която ще се състои в навечерието на учредителната дата на Варненското медицинско дружество – 10 декември.

 

Нощ на учените