fbpx

ХI Международен симпозиум по клинична анатомия

25 / 12 / 2020
Написана от

Международният симпозиум по анатомия, организиран от катедрата “Анатомия и клетъчна биология” в МУ-Варна, е с над 30-годишна история. Провежда се на всеки 3 години, но този път форматът му е по-различен, научи MedConsult.bg.

Участват голям брой чуждестранни лектори, които се включват онлайн, а представители на катедрите по анатомия от различните български университети присъстват на живо.

“Това предизвикателство заради епидемиологичната обстановка ни направи по-флексибилни и ни позволи да представим една сравнително нова платформа за представяне на конференции, която се надявам да е удобна и в бъдеще”.

Това заяви проф. д-р Антон Тончев, ръководител на катедра "Анатомия и клетъчна биология", МУ - Варна и директор на Научноизследователски институт към МУ-Варна.

Проф. Дончев смята, че в бъдеще повече хора ще бъдат привлечени към подобни конференции. По този начин се дава възможност на много чуждестранни лектори да присъстват дистанционно поради логистични причини.

В това издание на форума темите на презентациите са от:

  • клетъчна биология;
  • невронауки;
  • хирургична, съдова и ортопедична анатомия;
  • 3D принтиране на органи;
  • молекулярна биология;
  • антропология.

“Всички постери ще бъдат представени в електронен вид. Те са представени предварително със записани кратки видеа по тях, които ще покажем в youtube и след това ще следва дискусия”, допълни проф. Тончев и сподели, че е оптимист по отношение на новите начини за провеждане на конференции, защото това ще донесе нови идеи и технологични възможности, с което да се осигури повече международно участие.

С Решение № 5578 06.08.2020 г. на Министерския съвет е приета Национална научна програма „Европейски научни мрежи", с която се финансират проектни предложения, подадени в периода 2017 - 2019 г. и получили висока оценка в процеса на оценяване от Европейската комисия по мярката „Туининг" на Рамковата програма на Европейския съюз (ЕС) за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020" (2014 - 2020 г.), установена чрез Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11.12.2013 г. съгласно чл. 173, параграф 3 и чл. 182, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.