fbpx

Международен семинар на тема: Невронаука - какво ще кажете за ретината?

16 / 12 / 2020
Написана от

На 4-ти декември 2020г. Медицински университет - Варна бе домакин на международен работен онлайн семинар на тема: Невронаука - какво ще кажете за ретината?

Научното събитие е част от Национална програма на Министерството на образованието и науката "Европейски научни мрежи". В резултат на пандемията от Ковид-19 се проведе конференция под формата уебинар. Лектори в семинара бяха изтъкнатите учени в областта на офталмологията проф. Томас Коонен от Франкфурт, Германия, проф. Мари-Жозе Тасиньон от Антверпен, Белгия и проф. д-р Христина Групчева от МУ-Варна.

Ретината е част от мозъка, защото тя съдържа 3 неврона т.е тя е триневронна структура. Тези 3 неврона на практика никъде в човешкото тяло не се намират толкова близо. Зрителният нерв, който ние сме свикнали да наричаме нерв всъщност е един оптичен тракт, който провежда информацията до нашия мозък. Всички тези изключително сложни неща са събрани в обем, който е от порядъка на 20 куб. см, което е нашата орбита, по-специално в очната ябълка, която е съвсем малко образование, но независимо от това тя осигурява 80% от информацията, която достига до нашия мозък, обясни проф. проф. д-р Христина Групчева, ръководител на катедра по Очни болести и зрителни науки в МУ-Варна. 

Конференцията бе посветена на нервно адаптацията т.е информацията, която достига до нашето око и след това успяваме да осъзнаем с помощта на нашия мозък. 

Лектор в конференцията бе проф. Томас Коонен, който е един от водещите изследователи, занимаващи се с различни видове лещи за корекция на различни разстояния, включително пресбиопия. 

След лекцията участниците имаха възможност да участват в дискусия, където освен да се задават въпроси, се постави начало на един нов колаборативен проект между отделението на проф. Коонен, което се намира в Университетската болница във Франкфурт, и Медицински университет- Варна. 

Друг изтъкнат гост на форума беше проф. Мари-Жозе Тасиньон. Тя е известна в Европа като дамата на офтомологията. Проф. Тасиньон е изключителен специалист с много широки познания във всички области. Нейната идея беше да запознае участниците с историята и съвременното приложение на витреалната хирургия. Това е хирургията, която е адресирана точно към ретината. 

“С проф. Тасиньон също работим от много години по един колаборативен проект, който е свързан със стволовите клетки, и който продължаваме да разработваме и развиваме, и много се надяваме това да бъде основа на биологичен продукт или медицинско изделие, което да бъде уникално за Европа”, сподели проф. Групчева.

Тя допълни още, че през месец декември, благодарение на колаборацията им с Австралия и по-специално с групата на проф. Мина Скоронево, ще имат възможност да публикуват първата публикация в списанието с най-висок импакт фактор в офталмологията.

“Статията е посветена на един изключително интересен проблем, с който нашите две групи се занимават от години. Това е какво е отношението на дясната или лявата доминантност по отношение на очните заболявания. Този конкретен проект е свързан с едно заболяване, което се нарича птеригиумът, който възниква в резултат на ултравиолетовите лъчи, които са с доста голям интензитет през лятото в България и с целогодишно голям интензитет в Австралия.”, сподели проф. Групчева. 

Цялото видео може да видите тук 

С Решение № 5578 06.08.2020 г. на Министерския съвет е приета Национална научна програма „Европейски научни мрежи", с която се финансират проектни предложения, подадени в периода 2017 - 2019 г. и получили висока оценка в процеса на оценяване от Европейската комисия по мярката „Туининг" на Рамковата програма на Европейския съюз (ЕС) за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020" (2014 - 2020 г.), установена чрез Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11.12.2013 г. съгласно чл. 173, параграф 3 и чл. 182, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.