fbpx

Европейската асоциация по нутригеномика отправя покана към млади учени за създаване на специална колекция научни статии

28 / 09 / 2020
Написана от

На 24 септември 2020 г. се състоя Годишното отчетно събрание на Европейската асоциация по нутригеномика – NuGO, на която Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" е пълноправен член от 2014 г. В условията на пандемия от COVID-19 събранието се проведе онлайн с представители на всички членове на асоциацията, които към края на 2019 г. вече са 29 университета и научни организации от Европа, Азия, Австралия и Северна Америка. Нашият университет бе представляван от проф. Диана Иванова, която е член на Управителния съвет на NuGO.

Членството в Европейската асоциация по нутригеномика вече години наред дава възможност на учените от Медицински университет – Варна да участват в годишните научни конференции с преференциални такси, да споделят резултати от собствени проучвания в базата данни dbNP: The Phenotype Data Infrastructure, както и да имат достъп до първични данни от сходни проучвания, които могат да използват за in silico анализи. А на младите учени и докторантите се предоставят възможности да участват в научно-практически обучителни курсове и научни обмени със стипендии, отпускани от Асоциацията.

Една от основните мисии на NuGO е да осигури форум за изследователи в областта на нутригеномиката, които са в началото на своята научна кариера и да подкрепя тяхното обучение и кариерно развитие. Чрез създадена работна мрежа за ранно кариерно развитие (NuGO Early Career Network) младите учени, докторанти и постдокторанти в областта на молекулярното и персонализираното хранене имат възможност да споделят своите мнения, нужди и проблеми и да получават съвети и подкрепа от старшите членове на NuGО.

Днес NuGO Early Career Network отправя покана към младите учени, членове на NuGO и техните ментори, да се включат в съвместна инициатива, предложена от Frontiers for Young Minds (списание с отворен достъп на издателство Frontiers, писано от учени, рецензирано от деца и юноши) за създаване на специална колекция научни статии на тема „Нутригеномика". Изследователите в екип с младите си колеги, които са в началото на своята научна кариера, са поканени да представят кратко резюме на наскоро публикувана в рецензирано научно списание собствена научна статия (оригинално изследване или ревю). Инициативата дава уникална възможност на младите учени да представят на достъпен език най-интересното от своите изследвания на следващото поколение будни деца, които ще поемат по пътя на науката.

Срокът за изпращане на заявленията за участие и резюметата е 15 октомври 2020 г. Заявленията ще бъдат разгледани от комисия на NuGO и редакционната колегия на Frontiers for Young Minds въз основа на критерии, включващи: научно въздействие в областта на нутригеномиката, оригиналност и яснота на представения текст. На одобрените кандидати ще бъде предложена възможност да трансформират статията си в достъпен кратък текст за целева аудитория на възраст 8-15 години (вижте примери на: http://kids.frontiersin.org/). Повече подробности за инициативата можете да намерите на страницата на NuGO Early Career Network.