fbpx

Проведе се виртуална IX-та Международна конференция под надслов „Наука и образование в дигиталната ера“

24 / 09 / 2020
Написана от


На 10 септември 2020 г. се проведе IX Международна конференция, организирана от Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт и Интернационален център по електронно и дистанционно обучение към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" – Варна, под надслов „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА". Конференцията е свързана и с проекта HELP 2 по програма ERASMUS+, в който участват и двете звена на МУ – Варна, заедно с партньорски организации от Чехия, Полша, Германия, Литва, Португалия, Румъния и Словакия.

Конференцията бе открита от проф. Иван Мерджанов, д.п. директор на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт към МУ – Варна, който изтъкна, че повече от 20 години департаментът организира форуми, на които си дават среща преподаватели по чужди езици от почти всички университети в страната и много колеги от чужбина. Професор Мерджанов благодари на всички колеги, които в тази сложна ситуация положиха усилия и успяха да се включат в онлайн-изданието на конференцията и да презентират своите доклади.

Приветствие към участниците отправи проф. Тодорка Костадинова, д.и. директор на Дирекция "Международно сътрудничество, акредитация и качество" на МУ – Варна. Тя акцентира върху готовността на университета да работи в сътрудничество както със своите традиционни партниращи университети, така и с нови партньори и бизнес-организации, за да се подготвят студентите за изискванията на пазара на труда. Професор Костадинова отбеляза, че темата на конференцията е изключително актуална и показва, че Медицински университет – Варна работи изключително активно в областта на новите образователни технологии и тяхното приложение за повишаване дигиталната компетентност не само на студентите, но и на преподавателския състав.

В този нетрадиционен форум взеха участие 58 преподаватели по български, английски, немски, испански и др. езици, по педагогика и спорт от цялата страна – СУ „Св. Климент Охридски", МУ – Пловдив, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", Шуменския университет „Епископ Константин Преславски", ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий", МУ –Плевен и др., както и колеги от Сърбия и Румъния. С презентации във виртуалната аудитория в платформа Blackboard се включиха повече от половината участници, проведоха се ползотворни дискусии, а всички колеги изразиха удовлетворението си от организацията и високото научно ниво на проведения форум, макар да се провежда за първи път в този формат.