fbpx

МУ- София стартира процедура за финансиране на публикации на млади учени

20 / 05 / 2021
Написана от

МУ-София ще подпомага академичното развитие на млади учени с финансиране на техни публикации, споделят от учебното заведение.

До 3 000 лв. за публикация в реферирано издание ще получи от Медицински университет-София всеки негов докторант преди защита или асистент в конкурс за главен асистент.

Това решение взе Академичният съвет на институцията, с цел подпомагане на научното развитие на младите специалисти в областта на медицината, фармацията, общественото здраве и здравни грижи.

От докторантите преди защита и асистентите в конкурс за главен асистент се изисква да имат поне една публикация в реферирано издание, което има т.нар. импакт фактор и им носи определени точки.

„За нас е от изключително значение да създадем максимално добри условия за 

развитието на младите кадри в МУ-София. Тъй като публикациите, необходими за кариерното им израстване, най-често са платени, университетът реши да свали финансовата тежест от раменете на младите учени.“, сподели ректорът на МУ- София акад. Лъчезар Трайков.

Помощта е в размер на до 3 000 лв и се отпуска за една публикация на автор.

Финансирането става едновременно за всяка  една от категориите като заявителят трябва да е първи автор и в статията да е посочен  Медицински университет-София като негова месторабота. Списанието, в което ще се публикува статията, трябва да е с импакт фактор по глобалната платформа за цитирания на публикации в областта на науката и изследователската дейност Journal Citation Reports (JCR).

Процедурата за финансирането на докторантите се реализира приоритетно в рамките на собствените бюджети на съответните факултети за съответната бюджетна година, в рамките на самостоятелния бюджет на МУ-София. Рецензирането и одобрението на предложенията за финансиране ще се извършва от специална Комисия за материално стимулиране за публикации в реферирани списания, създадена със заповед на ректора. Ако статията не се публикува или не са спазени някои от горните изисквания, преведените средства се възстановяват от лицето-заявител, уточняват още от МУ-София. 

Повече информация може да намерите тук.