fbpx

В Пловидв откриват Център за персонализирана и иновативна медицина

19 / 06 / 2018
Написана от MedConsult

В Пловдив откриват Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”. Проектът предвижда изграждането на комплекс за медицински иновации, който ще бъде насочен към формирането на нова съвременна и научноизследователска инфраструктура. Тя ще бъде фокусирана в една от приоритетните области за развитие на научните изследвания на национално и европейски ниво – технологии, свързани със здравето. Това съобщават от Медицинския университет в Пловдив.

Проектът стартира своята дейност през месец март 2018 г. и ще приключи до 30 ноември 2023 година. Партньори по изграждането на комплекса са Медицински университет – Пловдив като водеща организация, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", БАН, София. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планирани са научноизследователски и иновационни дейности за изпълнение в областта на персонализираната медицина, с акцент върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативни лекарствени носители за прицелна терапия, био инженерни технологии и биосензори. Целта е чрез разработване на нови иновации и научни продукти да се осигури индивидулана терапия на голям брой пациенти в страната.

Проектът планира изгражадането на 8 специализирани лаборатории и обособени 2 научно-изследователски системи със съвременно научно оборудване. Предвижда се реализация на 12 мащабни иновационни научно-изследователски програми, в които ще бъдат включени водещи национални и чуждестранни изследователи.

„Надявам се, че изграждането на този център ще създаде условия за разгръщането на капацитета на нашите институции и ще открие нови възможности за партньорства в бизнеса. Съвременната формула за бизнеса е пари, наука и иновации. Надяваме се, че този проект ще успее да реализира тази формула. Разработването на нови и значими иновации и научни продукти и тяхното интегриране в съответствие с най-добрите световни стандарти и практика в областта на персонализираната иновативна медицина цели да осигури индивидуална терапия на голям брой пациенти на територията на страната. Персонализираната медицина е едно вълнуващо подмладяване на традиционната медицина. Едно направление, което най-накрая ще даде възможност за всеки пациент да бъде намерено точното лекарство, да бъде дадено в точния момент и да промени тази практика, която беше досега", заяви при представянето на Центъра ректорът на Медицински университет-Пловдив проф. д-р Стефан Костянев.

Нощ на учените