fbpx

Проект на МУ София изследва причините за дoпускане на медицински грешки

12 / 07 / 2018
Написана от MedConsult

МУ София извърши проучване на тема „Концептуални модели за измерване на безопасността като елемент от качеството на медицинските дейности“. Автори на проекта са проф. Златица Петрова и докт. Елисавета Петрова-Джеретто от ФОЗ, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“.

Нови методи за подобряване на безопасността на пациентите в лечебните заведения

Целта на проекта е се разберат причините за допускане на медицински грешки от различен вид и да се разработят нови методи, с които да се подобри безопасността на пациентите в лечебните заведения.

Основните медицински грешки и пропуски са вследствие от:

 • претовареност на медицинския персонал;
 • недостатъчността на кадри и на добра квалификация;
 • влошена комуникация;
 • организационни причини, т.е. системен характер на пропуските и неудачите.

Според резултатите от изследването се разбира още, че проблемът, свързан с безопасността на пациентите, не се дискутира достатъчно на различни нива в обществото (болница, медия, парламент).

Иновативен модел за измерване на безопасността

Авторите на проекта предлагат също така и концептуален модел за измерване на безопасността. Според тях структурата на модела предполага следните етапи:

 • Използване на системния подход при анализа на медицинските грешки и на тази база - прецизиране на терминологията;
 • Класификация на сериозните събития / медицински грешки;
 • Разработване на индикатори за измерване на безопасността на пациентите;
 • Система за отчитане на медицинските грешки;
 • Разширяване на научните изследвания в областта на безопасността на пациентите и медицинските грешки;
 • Като част от практиката в лечебните заведения за осигуряване на безопасността на пациентите и контрол на качеството от оторизирани структури, да се прилага инструментариума на риск-мениджмънта;
 • Обучение на персонала на лечебното заведение в областта на контрола на качеството;

В оценката на дейността на лечебните заведения един от основните фактори за повишаване на качеството е предоставянето на навременни и безопасни грижи на пациентите и техните близки, както и безопасността на служителите, участващи в тези процеси. Един от основните индикатори е броят на инцидентите в лечебното заведение. Система за отчитането им обаче у нас няма.

„С въвеждането на система за регистрацията им се очаква значително да намалее рискът от такива инциденти. Риск-мениджмънтът е неделима част от контрола на качеството и предоставяне на качествена услуга за обществото. Докладването на настъпилите инциденти е от съществено значение при разпознаване и предпазване от рискове. Анализирането на тези данни дава ясна картина къде са потенциалните рискове в системата, уязвимите й места, както и процесите и/или процедурите, които биха могли да бъдат оптимизирани. Закономерността в данните е един валиден инструмент, чрез които мениджърът може да идентифицира къде е необходима намеса с цел да бъдат избегнати бъдещи опасности“, посочват още авторите в изводите си.