fbpx

Омбудсманът Мая Манолова критикува проектобюджета на НЗОК

30 / 10 / 2018
Написана от MedConsult

Омбудсманът Мая Манолова внесе в Народното събрание остро становище по Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Проектът предвижда увеличение на разходите за здравноосигурителни плащания в размер на 489 550 хиляди лева спрямо приетия бюджет за 2018 година, като голяма част от тази сума е предназначена за изплащане на стари задължения. Общите разходи за здравеопазване, като процент от брутния вътрешен продукт се запазват на нивата от последните десетилетия. Превес отново имат разходите за болнична помощ и за лекарства, въпреки че и самият министър на здравеопазването посочи нееднократно, че тази диспропорция трябва да се коригира и да се подкрепи извънболничната медицинска помощ. Както и в бюджетите приемани през последните три години.

Мая Манолова отбелязва, че Законът за бюджета на НЗОК превръща Министерският съвет и Народното събрание в помощни органи на новата Агенция по медицински надзор по отношение на лицензирането на нови болници или на нови отделения в съществуващи такива. Омбудсманът недоумява как министрите са подкрепили проект, който ги задължава да дават съгласие или да отказват за разкриване, например, на отделение по урология, ортопедия или очни болести във всяка една болница на страната.

Според нея с проекта се въвеждат сериозни структурни промени - закриват се сега действащи органи и се създават нови, което води до смесването на функции в един орган. Това според Манолова създава предпоставки за злоупотреба с права.

Омбудсманът определя като изключително обезпокоителни промените, с които при лечението на пациентите се въвежда принцип за предписване на лекарствени продукти на база терапевтичен курс. Тя е категорична, че така се ограничава правото на гражданите на индивидуално лечение, съответстващо на състоянието им и преценката на лекуващите лекари.

Освен това Законът за нормативните актове предвижда при изготвяне на нов нормативен акт провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, най-малко 30 дни преди внасянето му. Такива обществени консултации не са извършени.

Омбудсманът подчертава още, че приемането на пакет закони по този начин, нарушава основни Конституционни норми.

В заключение омбудсманът предлага на Народното събрание да обсъди предложения законопроект в частта му относно бюджета на НЗОК за 2019 г. и да разгледа всички останали предложения за промени в други закони отделно, съобразно предвидения в Конституцията и законите ред за това, след извършване на предварителните оценки и обществено обсъждане.