fbpx

Ракът на кръвта е петото по разпространение онкологично заболяване

01 / 11 / 2018
Написана от MedConsult

1500 нови случая на различни хематологични заболявания се диагностицират в България всяка година. Това обяви проф. Жанет Грудева, национален консултант по клинична хематология на кръгла маса под патронажа на Комисията по здравеопазването на тема "Постиженията в онкохематологията: от обричаща диагноза до нов живот". Злокачествените заболявания на кръвта са в топ 10 по честота както при мъжете, така и при жените. Средната възраст на пациентите е 64 години. Острата лимфобластна левкемия е най-често срещаната форма на злокачествено заболяване при децата. Тези данни изнесе проф. д-р Жанет Грудева.

Проф. Грудева поясни, че злокачествените заболявания на кръвта са над 140 типа, а основните групи са три - левкемии, лимфоми, миеломи. Данните сочат, че на всеки 35 секунди в света се диагностицира по един пациент със злокачествено заболяване на кръвта, като ракът на кръвта е петото по разпространение онкологично заболяване. Тя отбеляза успехите, които се постигат при използването на иновативни терапии. Приложението на таргетна терапия, имунотерапия и генна терапия в наши дни дават възможност за подобрен контрол на злокачествените заболявания на кръвта. Благодарение на тях се наблюдават благоприятни темпове на покачване на 5-годишната преживяемост при онкохематологичните заболявания като левкемии, лимфоми и множествен миелом.

„Най-често срещаното злокачествено заболяване на кръвта при децата във възрастта от 0 до 15 г. е острата лимфобластна левкемия – 85% от случаите", обясни проф. д-р Добрин Константинов, национален консултант по детска хематология и онкология и председател на Българското медицинско дружество по детска хематология и онкология.

„В сравнение с 60-те години на миналия век преживяемостта при острата лимфобластна левкемия от 4% стига до 94% в наши дни. При Неходжкиновия лимфом преживяемостта от 7% стига до 85%, а при Ходжкиновия лимфом - от 50% до 90%. При 80% от децата с остра лимфобластна левкемия се наблюдава излекуване - нещо, което е било немислимо преди години“, допълни проф. Константинов.

По данните, цитирани от проф. Генка Петрова, президент на ISPOR за Централна и Източна Европа, 80% от пациентите не са били запознати с онкохематологичните заболявания, преди да им бъде поставена диагнозата. 60% от пациентите посочват като основен източник на информация лекуващите си лекари, а 87% са доволни от инфорамацията, която получават. 81% от пациентите казват, че имат лесен и бърз достъп до специалисти. Данните сочат, че при над 40% от пациентите заболяването е довело до загуба на трудова заетост. При 56% се е налагало да плащат отделно за лекарствени терапии, а при 50% - за тестове, изследвания и консумативи.

„Резултатите от доклада и анкетата с пациенти доказват, че иновацията в лечението на злокачествените заболявания на кръвта е подобрила значимо качеството на живот на пациентите и е икономически изгодна“, каза проф. Петрова.