fbpx

Стартират тестови процедури чрез Е-система за закупуване на лекарства

13 / 11 / 2018
Написана от MedConsult

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев продължава тестването на Електронната система. В периода от 13.11.2018 г. до 21.11.2018 г. ще се проведат тестове на мини- процедурите в Електронната система, провеждани от Лечебните заведения- Възложители, съобщават от Здравното ведомство.

Здравното министерство проведе 2 тестови процедури, в които участваха регистрирани в системата търговци на едро на лекарствени продукти. Тестовите процедури приключиха със сключване на рамкови споразумения по тях. Тестовите мини-процедури ще бъдат проведени по тези рамкови споразумения, като начинът на организация и провеждане на мини-процедурите през Електронната система е подробно описан в Ръководството на потребителя (лечебни заведения).

Индикативният график за провеждането на тестовете е следният:

В периода 13-14.11.2018 г. да бъде тестван процеса по създаване на покана по рамково споразумение от страна на лечебните заведения.

Поканите за подаване на оферти от участниците по конкретно рамково споразумение да бъдат със срок от 09:00 часа на 15.11.2018 г. до 10:00 часа на 19.11.2018 г.

Периодът за оценка на получените предложения да бъде организиран от 10:30 часа на 19.11.2018 г. до края на деня на 20.11.2018 г. В този период може да задавате въпроси на участниците в процедурите, да изисквате допълнителни документи и др.

При тестова процедура за вътрешен конкурентен избор (в случаите на рамкови споразумения с повече от един участник) след първоначалната оценка всяко лечебно заведение следва да проведе Електронен търг за определяне на изпълнител по конкретен договор и да сключи договор с избрания за изпълнител участник. Електронният търг и сключването на договор следва да бъдат организирани в рамките на 1 ден на 21 ноември 2018 г.

При тестовата процедура по допълване на офертата след първоначалната оценка се преминава към определяне на изпълнител по конкретен договор и се сключва договор с единствения участник, без да се провежда електронен търг.

Адресът, на който се провеждат тестовите процедури е следният: https://cop.mh.government.bg/