fbpx

Правителството одобри допълнителни 1,3 млн.лв. за научна програма БиоАктивМед

14 / 11 / 2018
Написана от MedConsult

Правителството осигури допълнителни възнаграждения за над 3.5 млн. на директори на училища и детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа за 2018 г., съобщава правителствената пресслужба.

Правителството ще отпусне допълнителни 1.3 млн. лв. за националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед). Чрез нея се цели преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система, консолидиране на научноизследователския потенциал, концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми и избягване на двойното финансиране. Изследванията в рамките на програмата се очаква да доведат до създаване на нови и съществено подобрени продукти, получени от природни източници. Следва да се разработят нови методологии за изследване на биологично активни вещества и да се определи качеството и приложимостта им като нови продукти за целите на персонализираната и превантивната медицина.

Необходимите средства в размер на 1 300 000 лв. за 2018 г. са за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г. и ще бъдат предоставени по бюджета на Министерството на образованието и науката.