fbpx
Нощ на учените

26 огнища на птичи грип в пет области в страната са потвърдени

20 / 11 / 2018
Написана от MedConsult

Засиленият надзор на птицевъдните обекти в страната продължава, информираха от БАБХ. До средата на ноември тази година са потвърдени 26 огнища на птичи грип в 5 административни области – Добрич, Пловдив, Хасково, Стара Загора и Ямбол. Общият брой на птиците във всички засегнати птицевъдни стопанства е над 1 000 000 бр.

Досегашните резултати показват, че циркулацията на вируса продължава да съществува в птицефермите. Основни причини за появата и разпостранението на Инфлуенца по птиците са пробиви в биосигуността на фермите, отглеждане на птици на открито и биосигурност по време на транспорт на птици.

Основната цел е бързо и навременно откриване на заразените с вируса птици и предотвратяване разпространението на болестта. Стратегията за контрол на ситуацията включва мерки като: биосигурност в стопанствата; по-висока честота на лабораторен контрол за доказване липса на инфекция с вируса (увеличен брой официални ветеринарни инспекции); движение на птици в и от предпазните и надзорни зони не се допуска, само при изключенията, разписани в законодателството.

БАБХ също така настоява за самоконтрол и създаване на браншова организация, която да подпомага дейностите по контрола, който изпълнява Агенцията.

Междувременно Европейската Комисия (ЕК) повдигна въпроса за разширяване на настоящите зони на ограничения и създаване на допълнителна рестриктивна зона в страната, която да включва територията на областите Пловдив, Хасково и част от област Стара Загора. Предложението на БАБХ е това да стане едва след като анализират ефекта от засиления надзор.