fbpx

Във Велико Търново предстои да бъде създаден Център за хора с увреждания

21 / 11 / 2018
Написана от MedConsult

В община Велико Търново предстои да бъде създаден Център за подкрепа на хора с увреждания. Средствата за изграждането му са в размер на 1 млн. лева. Те ще бъдат отпуснати от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. В новия център ще се предлагат пилотната услуга „Заместваща грижа“, различни видове мобилни услуги и ателиета.

Във Велико Търново се проведе Информационен ден по процедурата „Социално включване в общността“ на ОПРЧР. Бюджетът на схемата е 5 млн. лева. С проекти могат да кандидатстват неправителствени организации, които са доставчици на социални услуги. Бенефициентите ще изграждат иновативни интегрирани социални услуги.

„По иновативни начини ще се опитаме да разрешим проблемите на определени групи хора, ще развием услуги, които до момента не са покрити от държавно делегираните дейности, както и услуги, които попадат извън обхвата на всичко, което до момента сме организирали по ОПРЧР по Плана за действие по деинституционализацията на грижите за деца и възрастни“, заяви зам.-министър Русинова по време на форума. Част от мерките по процедурата са свързани с подкрепа на включването в заетост на хора, които се грижат за близките си.

„Истинската реформа в социалната сфера ще дойде със Закона за социалните услуги. Нашият ангажимент оттук нататък, независимо от ежегодното повишаване на средствата за услуги, е да можем да гарантираме качество, което ще стане със създаване на услуги, насочени към определени целеви групи и по-добро и ефективно разходване на публичните средства, като се засили контролният механизъм от страна на държавата“, подчерта Русинова.

По време на посещението си във Велико Търново Зорница Русинова се срещна с кмета на града Даниел Панов и служители от различни социални услуги в града.