fbpx

Международен ден на хората с увреждания

03 / 12 / 2018
Написана от MedConsult

На 3 декември светът отбелязва Международния ден на хората с увреждания. Целта на този ден е постоянно да мотивира институциите да предприемат по-ефективни действия за гарантиране достъпа на хората с увреждания до обществени пространства, образование и работа.

В световен мащаб около 15% от населението на земята или над 1 милиард души имат някаква форма на увреждане, пише БНТ.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) в България почти половин милион българи получават различни форми на помощ и подкрепа от държавата заради трайни увреждания и намалена работоспособност. Над 10 000 от тях са деца.

По повод Международния ден на хората с увреждания, Национално представителните организации на и за хора с увреждания направиха кратък обзор на случилото се през годината в страната. Според тях 2018 година премина под знака на:

нарастващо обществено-политическо напрежение в резултат на дългогодишни нерешени проблеми в сферата на социалното приобщаване на хората с увреждания;

промени в националното законодателство за хората в неравностойно социално положение, съответстващи на Конвенцията за правата на хората с увреждания, за съжаление лимитирани от ограниченият публичен финансов ресурс;

хаотичен дебат за създаване на нов модел за оценка на уврежданията и човешката функционалност и налагане на индивидуален подход в политиките за подкрепа.

„Ние осъзнаваме, че новият Закон за хората с увреждания не е съвършен, но той е крачка във вярна посока. Превръщането на красиво разписаните му правни норми в реални по-добри условия на живот на хората с увреждания ще бъде продължителен процес. Управляващите българската държава трябва да знаят обаче, че търпението ни не е безгранично“, пишат в обръщение до медиите от организациите.