fbpx

Още 150 хил. хора с увреждания ще имат право на нова финансова помощ

11 / 12 / 2018
Написана от MedConsult

От януари 2019г. близо 150 хил. хора с увреждания ще имат право на нова финансова помощ. Това стана ясно от думите на социалния министър Бисер Петков.

В момента около 500 000 получават интеграционни добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания. Те ще продължат да получават финансова подкрепа, но в нови, значително по-високи размери. Още 140-150 хил. души ще имат право на новата финансова подкрепа за хората с увреждания, които до момента не са имало право на интеграционна добавка, пояснява Петков. Това са основно хора с трайно загубена работоспособност от 50 до 71%, които за първи път с новото законодателство ще имат право на финансова помощ, обвързана с линията на бедността. Те ще трябва да подадат заявления в Агенцията за социално подпомагане (АСП), за да получат помощта.

За останалите около 500 000 души Агенцията служебно ще отпуска новата финансова подкрепа, която е в по-голям размер и е обвързана с линията на бедност.

Министър Бисер Петков отново припомни, че според новия Закон за хората с увреждания, приет миналата седмица на второ четене от Народното събрание, от 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания - всички, които имат експертно решение за 50 и над 50% вид и степен на увреждане или трайно загубена работоспособност, ще получават месечна финансова подкрепа, която е процент от линията на бедност.

Пет са групите, които са дефинирани в закон. Около 200 лв. месечно допълнителна подкрепа ще получават хората с над 90% неработоспособност с чужда помощ, които получават социално-инвалидни пенсии и които са в невъзможност да полагат труд и да получават доходи от труд.