fbpx

Събор на Българския лекарски съюз дадe мандат за подписването на Анкес към НРД 2018

14 / 12 / 2018
Написана от MedConsult

С 230 гласа „за“, 13 „против“ и 19 „въздържал се“ делегатите на 69-ия извънреден Събор на Българския лекарски съюз дадоха мандат за подписване на Анекса към Националния рамков договор за 2018. Това съобщиха от Български лекарски съюз ( БЛС).

„Няма да се допуска прехвърлянето на неусвоени средства от параграф в параграф. Или – парите предвидени за една медицинска дейност ще се разходват само за нея. Преговорите по НРД всяка година ще стартират с внасянето на средносрочната бюджетна рамка (март-април), възстановена е практиката действието на НРД да започва от 01.01. на съответната година, запази се и възможността при неподписване на НРД да остане в сила действащият до момента договор“, обясни председателят на Български лекарски съюз д-р Иван Маджаров след края на Събора. Той добави, че отпада и задължителната пререгистрация на лечебните заведения.

Освен това – категоричната забрана за сключване на нови дейности от стари договорни партньори е заменена с възможността това да става с разрешение на Надзорния съвет на НЗОК. Същото важи и за възможността да се отчитат дейност от лекар на втори трудов договор. И още: „Изрично се регламентира, че за второ и последващо нарушение, за което е санкциониран лекар, се счита само извършеното в рамките на календарната година“, обясни д-р Иван Маджаров.

Цените на клиничните пътеки се запазват почти същите, като на места има увеличение от 5%. „Тази година е годината на обемите. Повече направления за ПИМП, повече регулативни стандарти за профилактика, повече направления за СИМП, завишени бюджети за болничната помощ. Решихме, че е време да се даде глътка въздух на болничните заведения, защото има 150 млн. лв. неразплатена дейност от предходните години“, допълни д-р Маджаров.

Има още работа по Анекса към НРД 2018 г, категоричен беше председателят на БЛС д-р Иван Маджаров. „Когато говорим за намаление на цените на клиничните пътеки за лъчелечение важно е да отбележа, че дискусията по обсъждането на цените за лъчелечение по настоящия Анекс към НРД 2018 ще продължи. Надявам се с помощта на дружеството по лъчелечение и всички колеги, които се занимават с това да успеем да договорим по-добри параметри. Категорично няма опасност за пациентите, но при всички положения трябва да прецизираме цените“, поясни д-р Маджаров.

През следващата седмица Управителният съвет на БЛС продължава преговорите по спорните цени и обеми по Анекса към НРД 2018. Предстои и официалното подписване на Анекса, като БЛС се надява договорените параметри да бъдат стриктно спазвани.