fbpx

Европейската комисия одобри проекта за модернизация на спешната помощ у нас

14 / 12 / 2018
Написана от MedConsult

Европейската комисия одобри проекта за модернизация на спешната медицинска помощ, който е най-големият инфраструктурен проект в сферата на здравеопазването за настоящия програмен период 2014-2020 г. Това информираха от Министерството на здравеопазването.

„Този проект, финансиран от ЕС, значително ще подобри качеството и достъпността на здравеопазването в България. Той е нагледно доказателство за практическата полза от политиката на сближаване като средство за осигуряване на по-добра защита за нашите граждани“, каза министър Кирил Ананиев по време на блиц контрола на заседание на Комисията по здравеопазване към Народното събрание.

Според думите на министър Ананиев се разбира, че е 71 милиона евро от фондовете на политиката на сближаване ще финансират подобряването на оборудването, ефективността и достъпността на спешните здравни услуги в България

Проектът, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), ще бъде реализиран на територията на цялата страна чрез строителство (в т.ч. и на нови сгради), реконструкция, ремонт, преустройство и подобряване на достъпа в 237 обекта от системата на спешна медицинска помощ:

- спешните отделения на 34 лечебни заведения за болнична помощ;
- 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 170 филиала и 6 изнесени екипа.

Ще бъде направено модернизиране на помещенията чрез: доставка на оборудване и обзавеждане на структурите на спешната медицинска помощ.

Ще се закупят 400 нови линейки, оборудвани с медицинска техника и апаратура за спешна помощ

Целта е осигуряването на качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите на спешната медицинска помощ на гражданите на България и на пребиваващите на нейната територия.

Общата стойност на проекта е 163 897 815,62 лв., от които безвъзмездната финансова п