fbpx

Здравната каса е осъдена да плати над 3 млн. лв. на болница „Токуда“

07 / 01 / 2019
Написана от MedConsult

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е осъдена да плати рекордно обезщетение от над 3 млн.лв. на болница „Токуда“ за извършена надлимитна дейност през 2015 г. Присъдата е от Софийския градски съд, съобщиха от Центъра за защита на правата в здравеопазването.

Осигурителният фонд се е противопоставил на иска с два аргумента, които обаче не са уважени от съда. Единият, че касата има задължение по договор да плати само до определения лимити, другият е, че болницата не е предоставила в посочените в договора срокове фактура и спецификация за надлимитната дейност.

Мотивите на съда са, че представянето на тези документи касае услугите в рамките на договорения лимит. „Не само, че представянето на фактури за т.нар. надлимитна дейност в договорения срок не следва от договора, но и изрично е възложено в тежест на ищеца (болницата) да се въздържа от предявяване за плащане на предоставени услуги извън гарантирания от НЗОК размер. Ето защо пропуснатият срок не се явява в нарушение на договора, съответно неприложима е договорно скрепената последица."

По-нататък съдът разглежда въпроса за това противоречи ли определеният с договора лимит на закона. „Самият договор изключва от приложното си поле заплащане на надлимитна дейност. Съгласуваната воля (договорът) може да бъде игнорирана само при установено противоречие на утвърден от правния ред по-висш интерес. Възниква въпросът дали разпределения според правилата планиран ресурс определя границата на отговорност на НЗОК, при заплащане на медицински дейности, предоставени по отношение на задължително здравноосигурени лица?“, аргументират се още СГС.

Присъденото обезщетение е рекордно и е в размер на 2 576 330,00 лв.– възнаграждение за оказана болнична медицинска помощ и 671 178,04 лв. лихви за забава; 362 289,60 лв. – цена на вложени медицински изделия и 95 062,32 лв. лихви за забава.

Освен присъдените лихви до датата на подаване на иска, касата ще плати и натрупаните лихви до датата на окончателното изплащане. Касата е осъдена също да заплати и 148 154,36 лв. разноски в производството пред Софийски градски съд.