fbpx

Здравната каса ще заплаща единствено за предписваните и отпуснати лекарства

10 / 01 / 2019
Написана от MedConsult

Нов вариант за получаване на 2 лв. на рецепта от страна на аптеките са договорили представители на НЗОК и Българския фармацевтичен съюз. Това се е случило на среща между тях, проведена на 3 януари 2019 г., съобщават от пресцентъра на здравния фонд.

В резултат на дискусиите се разбира, че в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закона за бюджета на НЗОК 2019г. не е регламентиран механизъм НЗОК да заплаща средства на аптеките за обработка на рецепти, под формата на т.н. такса при отпускане, респ. отчитане на рецептурни бланки за лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на сто, НЗОК ще заплаща единствено за предписваните и отпуснати лекарствени продукти. Обработването на рецептурните бланки с предписани лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на сто е в рамките на нормативно установените задължения на аптеките.

Във връзка с това е взето решение да се регламентира начисляването на полагащата се надценка за търговец на дребно за лекарствените продукти с ниво на заплащане 100 на сто, и които са с цена на производител до 10 лв. в приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС). По този начин аптеките ще продължат да отпускат лекарствени продукти, които са най-масово (около 76%) предписваните и отпускани - за напълно реимбурсираните лекарства. Така се осигурява и гарантира безпрепятственият достъп на повече пациенти до терапия с тези лекарствени продукти.

Друга от постигнатите между фонда и фармацевтите договорености е свързана с начина, по който ще се заплащат лекарствата, покрити напълно от Здравната каса. Според договорката, когато търговците на едро са снабдили аптеките с такива медикаменти на стойност, по-ниска от определената за реимбурсиране от НЗОК, Касата ще заплаща по-ниската стойност. Във връзка с това нормативно ще бъде регламентиран механизмът за контрол по прилагане на новото правило, включително и правомощията на контролните органи на НЗОК за проверка и достъп до съответната документация, уточняват от НЗОК.