fbpx

Организация на слепите стана член на Националния съвет за хората с увреждания

06 / 02 / 2019
Написана от MedConsult

Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ е официален член на Националния съвет за хората с увреждания. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание. Тя ще се ползва с тези права за срок от три години, считано от 18.02.2019 г.

Кооперацията осъществява трудова и професионална рехабилитация на своите членове, работи за развитието на единния кооперативен пазар и на пазара за социални услуги. Организацията има изцяло социален характер и съдейства за благосъстоянието и задоволяване интересите и потребностите на своите членове във връзка с тяхната интеграция и социализация в обществото. Дейностите на кооперацията са насочени към трудоустрояване, материално стимулиране, подпомагане в натура и предоставяне на социални услуги, специални грижи за самотните, лежащо болните, младите хора и семействата, както и осигуряване на правна, методическа, техническа помощ и др.

Националният съвет за хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет за осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката за правата на хората с увреждания.