fbpx

Хиляди българи отпадат от системата на ТЕЛК заради новите правила

18 / 03 / 2019
Написана от MedConsult

Промяната в правилата за издаване на решения за инвалидност ще извадят хиляди българи от системата на ТЕЛК Новата методика за изчисление на процента нетрудоспособност няма да позволи на инвалидите, които до момента са получавали пенсии,  да се възползват от тях за в бъдеще, съобщава Medconsult.bg.

Такъв случай е 55-годишния  Галю Иванов, който е получил инфаркт преди три години. Тогава в ТЕЛК-решението е записано 51% нетрудоспособност, както и 10% заради диагнозата диабет. От 13 години Галю взима пенсия за инвалидност. От днес обаче той няма да има право на тази помощ, защото в новата наредба за ТЕЛК за стенокардията е предвидено 40% нетрудоспособност

След промените оставаш без пенсия ако не присъстват поне 50 % по една от 2-3 болести

Поради тази причина Галю трябва да се яви пред Националната експертна лекарска комисия, където да установят, че заради заболяванията му нетрудоспособността трябва да бъде над 50%.

С последните изменения на Наредбата за медицинската експертиза е регламентирано, че  при определяне на оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се взема предвид само това заболяване/увреждане, на което съответства отправна точка с най-висок процент и в оценката (процента) не се включват останалите заболявания на лицето. Единствено за тези с 80% или над 80% (и ако той не е 100%) на най-тежкото увреждане и които имат едно или повече съпътстващи заболявания, за всяко от които е посочена отправна точка от над 50%, общата оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя като за основа се взема най-високият процент (80 или над 80) и към него се прибавят 20% от сбора на процентите на останалите увреждания, информира още Medconsult.bg.