fbpx

Одобриха до 50 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на МЗ

10 / 04 / 2019
Написана от MedConsult

Правителството одобри до 50 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването. Целта е да бъде гарантиран равнопоставеният достъп на гражданите до медицинска помощ, а лечебните заведения да осъществяват медицинска дейност в съответствие с потребностите на населението и съобразно правилата за добра медицинска практика. Това заяви министър Кирил Ананиев след заседанието на Министерския съвет.

„Отпуснатите днес от правителството средства ми дават реална възможност да финализирам работата по методиката за формиране разпределение на разходите за персонал. По този начин, от една страна, ще се повиши ефективността на разходването на средствата в болниците, а от друга страна ще бъде осигурена възможност за увеличаване на работните заплати на медицинския персонал“, споделя здравният министър.

Една от основните причини за решението на Министерския съвет е демографският проблем в страната, както и наличието на региони, в които достъпът до здравеопазване е затруднен заради отдалеченост, високо планинско разположение или трудна достъпност. Това става ясно още от думите на Ананиев.

Здравният министър отбеляза, че Министерството на здравеопазването си е поставило за цел да създаде необходимите условия, при които да работят медицинските специалисти, както и да подобри организацията по професионалната квалификация и преквалификация на медицинските специалисти, така че тя да отговаря на европейските практики.