fbpx

МЗ стартира процедура за закупуване на лекарства чрез Електронната система

07 / 06 / 2019
Написана от MedConsult

Министерството на здравеопазването стартира процедура по събиране на заявки за закупуване на медикаменти за нуждите на лечебните заведения чрез Електронната система. Това съобщиха от МЗ.
Електронната система е достъпна на следния електронен адрес: https://cop.mh.government.bg/

Процедурата ще започне на 10.06.2019 г. и ще приключи на 24.06.2019 г. В този период всяко лечебно заведение, регистрирано в Електронната система, следва да заяви необходимите му прогнозни количества лекарствени продукти за периода от две години от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.

Подробна информация за стартирането на процедурата е публикувана в Раздел "Профил на купувача", подраздел "Процедури по ЗОП на Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ (ЦОПСЗ)" на следния електронен адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/procedura-po-sbirane-na-zayavki-za-sklyuchvane-na-/