fbpx

НЗОК с нови документи за упражняване на здравноосигурителните права в чужбина

10 / 06 / 2019
Написана от MedConsult

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) публикува в официалната си интернет страница нови документи за упражняване на здравноосигурителните права в чужбина. Те се отнасят както за отчитане на времето, в което лицето е живяло в друга държава от ЕС, така и за планово лечение в страните в Европа.

Новите формуляри са следните:

- заявление за издаване/изискване на формуляр S041 (формуляр Е 104) – секция от основното меню „Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Сумиране на здравноосигурителни периоди, придобити в различни държави от ЕС“;

- заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава – формуляр S1/S072 – секция от основното меню „Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Пребиваване на здравноосигурените лица в друга държава от ЕС“;

- заявление за изискване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава – формуляр S1/S072 – секция от основното меню „Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Пребиваване на здравноосигурените лица в друга държава от ЕС“;

- заявление за издаване на разрешение за планирано лечение извън държавата по осигуряване/пребиваване в ЕС – формуляр S2 – секция от основното меню „Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Планово лечение в друга държава от ЕС“;

- декларация/declaration при кандидатстване на осигурени лица за получаване на разрешение за планово лечение в друга държава от ЕС за сметка на НЗОК – формуляр S2 - секция от основното меню „Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Планово лечение в друга държава от ЕС“;

- заявление за издаване на удостоверение за временно заместване на Европейска здравноосигурителна карта - секция от основното меню „Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Заявление за издаване на европейска здравноосигурителна карта“.