fbpx
Нощ на учените

Удължават срока за заявки за закупуване на лекарствени продукти

24 / 06 / 2019
Написана от MedConsult

Министърът на здравеопазването стартира процедура по събиране на заявки за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в страната. С цел осигуряване на възможността максимален брой лечебни заведения да заявят лекарства, срокът за събиране на заявки се удължава до 28.06.2019 г. Това информираха от МЗ.

„Обръщаме внимание, че всички възложители - лечебни заведения за болнична помощ по чл. 9 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ, центрове за спешна медицинска помощ, лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ и лечебни заведения по чл. 10, т. 3, 3а и 3б от ЗЛЗ са задължени да се регистрират и подадат заявки за необходимите им количества лекарствени продукти за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. При неизпълнение на горните задължения ръководителите на лечебните заведения носят съответната отговорност.“, посочват от ведомството.

„Във връзка с постъпили множество запитвания от лечебни заведения – търговски дружества, чийто капитал е с над 2/3 частна собственост, ви информираме, че същите могат да подават заявки в електронната система, но само ако са възложители и прилагат Закона за обществените поръчки. С подаването на заявка и с участието в процедурите, провеждани чрез Електронната система, за тези лица възниква задължението за прилагане на Закона за обществените поръчки за всички доставки, услуги и строителства, които предстои да възлагат.“, допълват още от МЗ.