fbpx

Обучават лекари от „Пирогов“ как да разпознават жертви на домашно насилие

26 / 06 / 2019
Написана от MedConsult

От днес в „Пирогов“ стартира проектът "Координиран мулти-секторен отговор към домашното насилие, чрез въвеждане на основен пакет от услуги". Лекари от Спешното отделение ще бъдат обучени да разпознават жертви на домашно насилие. Проектът е в помощ на жертвите на домашно насилие, а срокът му на изпълнение е 6 месеца.

Лекари ще издават съдебно медицинско свидетелство за телесна повреда след домашно насилие до 30 минути след преглед. Това обяви изпълнителният директор на "Пирогов" проф. Асен Балтов при стартирането на съвместен проект с Националната полиция и неправителствената организация „Деметра“.

Специално подготвени кадри за реакция при домашно насилие ще бъдат на разположение 24 часа в денонощието в „Пирогов".

Дългосрочната цел на проекта е да се обучат служителите на болницата, които първи се срещат в Спешното отделение с жертви на домашно насилие, как да разпознават тези хора. По този начин ще се постигне увеличаване на докладването и повишаване ефективността на услугите за жертви на домашно насилие.

Краткосрочни цели в проекта са повишаване и осигуряване на безопастността за жертвите на домашно насилие, чрез предоставяне на комплексна професионална услуга на едно място. Сигнал за жертвите на насилие ще бъде подаван в полицията, а извършителите на деянието ще бъдат включвани в специализирана програма за редуциране на агресивно поведение.